Vlasništvo automobila i obiteljski problemi: Kome će pripasti vozilo nakon rastave braka?!

Osoba na koju glasi kredit za kupnju automobila na taj način formalno stječe vlasništvo, ali iz perspektive obiteljskog prava on ipak neće biti jedini vlasnik

Sve prave ljubavi su tužne. Navodno! Neke prave ljubavi su i okrunjene brakom. Međutim, brojni se brakovi okončaju prije reda! Razvod je pojam koji vezujemo za konačni krah bračne zajednice. Krene to divno, ljubav, svadba, kolači, torta, darivanje. Građenje obiteljskog gnijezda, kućenje, kupnja automobila svakako ulazi u jednu od aktivnosti koja se poduzima za vrijeme braka. Nerijetko na kredit! Pukne ljubav! Počinje gledanje preko nišana! Uslijedi razvod braka! Što ćemo sad? Nakon toga treba i podijeliti ono što se stjecalo. Nije važno da li se stjecalo krvavo uz odricanje ili se stjecalo glatko s lakoćom, kao kad topli nož klizi kroz putar.

Kod namjenskih kredita za kupnju motornog vozila, banka sklapa ugovor o kreditu s jednom osobom, koja se upisuje u dokumente kao jedini vlasnik. Vlasništvo automobila na taj način formalno stječe onaj bračni drug koji je ugovorna strana, ali iz perspektive obiteljskog prava on ipak neće biti jedini vlasnik. Naime, pod uvjetom da je ugovor sklopljen za vrijeme trajanja bračne zajednice, a kredit otplaćivan novcem koji predstavlja bračnu stečevinu, motorno vozilo će predstavljati suvlasništvo bračnih drugova, bez obzira što je samo jedan od njih upisan kao vlasnik.

Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici u odluci Gž 1997/16 od 24. kolovoza 2017. konstatirao je sljedeće: „Prema odredbi čl. 36. st. 1. OBZ-a bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Prema st. 3. čl. 36. OBZ-a bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine ako nisu drukčije ugovorili. Primjenom ove odredbe na spor stranaka, a pokraj nesporno utvrđene činjenice da je navedeni automobil kupljen u braku stranaka te da je kredit realiziran 2006. godine za kupnju motornog vozila, dakle u vrijeme trajanja braka stranaka, ima se uzeti utvrđenim da je tužiteljica suvlasnica navedenog automobila u ½ dijela, a tuženik u drugoj polovini. Obzirom da je tužiteljica ustala tužbom za isplatu onoga što je ona isplatila na ime kredita za kupnju motornog vozila tužbenim zahtjevom može tražiti samo ono što je platila na ime suvlasništva tuženika na tom motornom vozilu, a to je isplata koja bi prelazila u novčanom iznosu ½ vrijednosti kupljenog automobila, odnosno vrijednosti kredita, a kredit je prema raspoloživim podacima bio u visini protuvrijednost od 22.504,79 švicarskih franaka (CHF).

Znači: „Ako je kredit za kupnju motornog vozila realiziran za vrijeme trajanja braka, a tužiteljica je podnijela tužbu za isplatu onoga što je platila na ime tog kredita, ista može od bivšeg bračnog druga tražiti samo dio koji prelazi novčani iznos od ½ vrijednosti kredita“.

Što je s automobilom kupljenim na kredit nakon prestanka bračne zajednice? Prema odluci Vrhovnog suda RH Rev 1289/2006 od 4. siječnja 2007. ocijenjeno je da „nije riječ o zajedničkoj imovini bračnih drugova, kad je automobil na kredit kupio jedan od bračnih drugova nakon što je već duže vrijeme bila prekinuta bračna zajednica”. Prekid bračne zajednice nije dakako isto što i razvod. Prekinete suživot, zavolite nekog drugog i odselite se primjerice k njemu. Međutim, ima tu neka mala zamka, jedan mali štiklec za kraj u pogledu izvanbračne zajednice. Nije loše znati. Izvanbračne zajednicu su i „nekako u modi“. Samo znate, bez „formalnog“ razvoda nema izvanbračne zajednice. Prvo papirnato se treba „razdružiti“. Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici tako je u odluci Gž Ob-11/17-2 od 23 siječnja 2018. naveo: „za utvrđenje postojanja izvanbračne zajednice u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi kada se tužiteljica službeno razvela od svog bivšeg supruga, jer je samo kao neudata žena mogla zasnovati izvanbračnu zajednicu sa tuženikom“.

Svaka na prvi pogled sretna bračna priča započinje pravno gledajući upravo sklapanjem braka! Svadbe su u nas često praćene i darivanjem i to darivanjem u novcu. Kako stvari stoje kad se od novca darovanog na svadbi kupi i jedan automobil? Neka vas ne buni što su iznosi u njemačkim markama, svojedobno je to bila valuta u kojoj se darovalo mladence. Mnogima je njemačka marka još uvijek neprežaljena i tvrde da euro nikada neće dobiti takvu mitsku snagu.

U postupku koji je prethodio donošenju prvostupanjske presude Općinskog suda u Ozlju od 15. siječnja 1999. godine broj P-91/97-18 (ta je presuda potvrđena presudom Županijskog suda u Karlovcu od 01. rujna 1999. broj Gž-314/99-2 ) sudovi su utvrdili da je za vrijeme svadbe dobiven iznos od 22.000 DEM, da su se prije svadbe stranke i njihovi roditelji sporazumjeli da će svaka strana snositi polovicu troškova svadbe, da je dio troškova plaćen iz navedene svote i to u iznosu od 5.000 DEM, a da je iz preostalog dijela iznosa dara, za iznos od 16.000 DEM kupljen predmetni automobil. I što sad, kada se treba zbog razvoda dijeliti imovina? Sud je rekao: „Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice i tuženika predstavlja osobni automobil Ford Escort CLX, crveni, registarske oznake …, te se ova imovina ima podijeliti po pola između stranaka“.