Tehnički pregledi, registracije i osiguranja vozila: Kolike su tolerencije, koliko dana možete čekati?

Redoviti tehnički pregled s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja tehničkog pregleda

U vrijeme vladavine virusa koronavirusa, kretanje je mnogima otežano! Ako imate peh da vam baš u ovo nesretno doba isteče valjanost prometne dozvole, odnosno baš sada morate na registraciju kojoj prethodi i obavezno osiguranje vozila, pitate se što činiti! Odgađa li virus rokove, vrijedi li vam osiguranje i registracija i dalje jer su okolnosti doista izvanredne?  U krajnjoj liniji ograničeno vam je i kretanje, propusnice se traže!

Što činiti? Čekati da izvanredne okolnosti prestanu ili bar u dobroj mjeri jenjaju ili  izvršiti obveze. Velik broj ljudi ostao je bez posla, a time i primanja. Obavezno osiguranje i registracija koštaju. Sve to stoji međutim, nema za sada ni riječi o odgodi rokova za obvezno osiguranje i registraciju. Sve je isto, uključujući i prekršaje i novčane kazne koje vam se mogu izreći zbog upravljanja neosiguranim i neregistriranim vozilom. Stanice za tehničke preglede rade! Ističe li vam registracija upravo u ovo pandemijsko doba, posjet stanici za tehničke preglede uz propisane mjere opreza uvrstite u prijeko nužnu aktivnost!

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila što ga je donio ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa jasno kao dan je propisao: „Redoviti tehnički pregled s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja tehničkog pregleda“. Niti jedan ministar do sada nije zbog virusa produžio važenje tehničkog pregleda ni prometne dozvole!

Znate i sami kako Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da u prometu na cesti motorna i priključna vozila smiju sudjelovati ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu. Tolerira se 15 dana! Naime, zakon propisuje kako će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti za prekršaj vozač koji upravlja motornim ili priključnim vozilom osim traktora i radnog stroja koje nije registrirano ili mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Međutim, to je ništa ako se usporedi s predviđenom novčanom kaznom za neosigurano vozilo. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu predviđa impresivnu novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za pravnu  ili fizičku  osoba ako kao vlasnik vozila, odnosno korisnik u svojstvu posjednika brodice, odnosno jahte prije uporabe vozila, brodice, odnosno jahte u prometu ne sklopi ugovor o osiguranju te ga ne obnavlja dok je vozilo, brodica, odnosno jahta u prometu. 

Podsjetit ćemo vas neosigurano vozilo je vozilo za koje nije sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti ili je trajanje osiguranja isteklo, a ugovor o osiguranju nije produžen ni u počeknom roku. Počekni rok  je razdoblje je najviše 30 dana nakon isteka ugovora o osiguranju u kojem se prava i dužnosti iz ugovora o osiguranju produžuju. Njegovo točno trajanje, ali najduže 30 dana i ne, ne mora biti baš 30 dana, može biti i kraće, pogledajte što vam piše u polici ili nazovite osiguratelja!