Popravak vozila nakon prometne nesreće: Koliki su rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva?!

Odgovorni osiguratelj je dužan u roku 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu zahtjeva te dostaviti podnositelju zahtjeva obrazloženu ponudu za naknadu štete

Želite što prije sanirati štetu, vratiti vozilo u prvobitno stanje! Hitate u osiguravajuće društvo, prijavljujete štetu, podnosite odštetni zahtjev. Čekate i čekate, vrijeme vam sporo prolazi. Ne možete se koristiti svojim vozilom, neprepoznatljivo je. Možda je u voznom stanju ali mu je izgled „bitno izmijenjen“. U svakom slučaju gori vam pod nogama, htjeli biste znati što će reći osiguravatelj. Što će ponuditi? Željeli biste riješiti što prije tu stvar. Zatvoriti poglavlje. Koji su rokovi? Gdje to piše? U kojem roku se osiguravatelj mora oglasiti? Gdje je novac? Kada će novac? Za početak treba razlikovati dvije situacije, točnije odgovoriti na jedno ključno pitanje!

Tražite li naknadu štete temeljem police kasko osiguranja ili pak temeljem obične police tj. obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Ovisno o odgovoru, primjenjuju se na rokove za rješavanje odštetnog zahtjeva ne samo različiti rokovi, već i različiti zakoni. Ukoliko nije riječ o kasku, već o običnoj polici kako je mnogi kolokvijalno nazivaju tj. ako se radi o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, primjenjuje se na vaš slučaj Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Rok u kojem je osiguravajuće društvo, odnosno osiguratelj dužan riješiti odštetni zahtjev oštećenog iznosi 60 dana, računajući od dana kad je osiguratelj primio odštetni zahtjev oštećenog. Ukoliko ste u poziciji oštećenog i imate vozilo deformiranog izgleda, a pri tome niste ni na koji način doprinijeli svojoj muci s trenutno „nekorisnim vozilom“, tih 60 dana zaista se može činiti kao vječnost. Teško da vam tijekom tog perioda vozilo neće zatrebati, no rok je 60 dana! To morate znati. Odgovorni osiguratelj je dužan u roku 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu tog zahtjeva te dostaviti podnositelju zahtjeva obrazloženu ponudu za naknadu štete ukoliko su odgovornosti za naknadu štete i visina štete nesporne. Ukoliko su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporne dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva. Znači, bilo ovako ili onako, sporno ili nesporno osiguratelj vam se kao podnositelju zahtjeva dužan očitovati.

Što ako odgovorni osiguratelj ipak zanijemi? Ne očituje se u propisanom roku. Znate ono, rok prođe a od njega ni pisma ni razglednice. Ukoliko odgovorni osiguratelj u gore navedenom roku ne dostavi oštećenoj osobi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno utemeljeni odgovor, oštećena osoba može protiv njega podnijeti tužbu! No nemojte brzati! Čekajte da prođu rokovi! Tužba podnesena prije proteka roka od 60 dana smatrat će se preuranjenom. Odgovorni osiguratelj dužan je isplatiti iznos naknade štete u roku 60 dana. Ako ne postoji mogućnost utvrđenja visine konačnog iznosa štete, odgovorni osiguratelj je oštećenoj osobi u obvezi isplatiti iznos neospornog iznosa naknade štete kao predujam u propisanom roku od 60 dana. Dogodi li se ipak da ne dođe do isplate naknade štete ili neospornog iznosa u propisanom roku, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, odnosno dužni neosporni iznos ima pravo i na kamatu i to od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

Kad je riječ o kasko osiguranju, ne primjenjuje se Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Naravno, budući kasko nije obavezno osiguranje! Primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima. Tu su rokovi nešto drugačiji, točnije bitno kraći. Osiguratelj je dužan u roku od 14 dana, računajući od dana kad je primio obavijest da se osigurani slučaj dogodio isplatiti osigurninu. Oprez! Najprije skoči a onda reci hop! Nemojte se prerano početi veseliti. Ima i dodatak! Ukoliko je potrebno stanovito vrijeme za utvrđivanje osigurateljeve obveze ili njezinog iznosa, a to nikako nije rijedak slučaj, rok za isplatu osigurnine je 30 dana računajući od dana primitka odštetnog zahtjeva kasko osiguranika. U istom tom roku od 30 dana, osiguratelj je dužan obavijestiti podnositelja odštetnog zahtjeva, da zahtjev nije osnovan.

Međutim, ukoliko osigurateljeva obveza ne bude utvrđena u navedenim rokovima, osiguratelj je bez odgađanja dužan isplatiti iznos neospornog dijela svoje obveze na ime predujma. Ne ispuni li osiguratelj svoju obvezu u navedenim rokovima, duguje osiguraniku zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, kao i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala.