Gubitak osjetila njuha: Sve češći su slučajevi ljudi zaraženih koronavirusom koji imaju blege simptome i taj problem!

U Južnoj Koreji je čak 30 posto oboljelih od koronavirusa s blagim simptomima prijavilo gubitak osjetila njuha

Dr. Nirmal Kumar, predsjednik udruge ENTUK, britanskih liječnika, specijalista za bolesti uha, grla i nosa, objavio da sve više pacijenata zaraženih koronavirusom kao jedan od simptoma navodi gubitak osjetila njuha. Proteklih nekoliko dana u Velikih Britaniji u malo više od 48 sati oko 500 ljudi objašnjava da ima taj problem. Prije koronavirusa samom Kumaru bi se s tim problemom javljao jedan pacijent mjesečno.

U Južnoj Koreji je čak 30 posto oboljelih od koronavirusa s blagim simptomima prijavilo gubitak osjetila njuha. Liječnici iz Italije, Kine, Irana… javljaju o istim slučajevima. Dr. Kumar ističe da bi ovi gubitak osjetila njuha trebalo uvrstiti u opće simptome koronavirusa. Ova pojava posebno je važna kod dijagnosticiranja zaraze kod ljudi koji nemaju kronične bolesti ili druge simptome koronavirusa.