Ovrhe vozila: Rokovi, procedura, oduzimanje…

Nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva na vozilu niti upis tereta na tom vozilu na temelju raspoložbi ovršenika

Na udaru ovrhe, pljenidbe je u pravilu cjelokupna imovina. Tako vam na bubanj zbog podmirenja tko zna kakvog duga i od kada datiranog može otići i vozilo. Ovrha radi naplate novčane tražbine na vozilu određuje se na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave i izvatka iz evidencije o registriranim i označenim vozilima. Zabilježbom ovrhe ovrhovoditelj stječe založno pravo na vozilu. Naime, primjerak rješenja o ovrsi sud dostavlja policijskoj upravi kod koje se vodi evidencija o registriranim i označenim vozilima radi provedbe zabilježbe ovrhe ali i Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima radi provedbe odgovarajućeg upisa.

Ono što je bitno za potencijalne kupce takvog vozila, ali i za samog vlasnika takvog vozila je činjenica kako nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva na vozilu niti upis tereta na tom vozilu na temelju raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kad je ta raspoložba poduzeta. Raspoložbe učinjene protivno toj zabrani nemaju pravnog učinka.

Onda slijedi oduzimanje, čuvanje i procjena vozila. Nakon stjecanja založnog prava na vozilu, sud će ovršeniku dostaviti rješenje o ovrsi te mu istodobno zaključkom naložiti da u roku od osam dana preda vozilo sa svim njegovim pripadcima i ispravama osobi kojoj je rješenjem o ovrsi vozilo povjereno na čuvanje.

Ako ovršenik u dodijeljenom roku ne postupi na traženi način vozilo će biti oduzeto na bilo kojem mjestu na kojem se ono zatekne, a ovrhovoditelj je dužan u roku od 60 dana predložiti vrijeme, mjesto i način provedbe te radnje kao i osigurati sva potrebna sredstva i radnu snagu za poduzimanje te radnje. Ako ovrhovoditelj ne predloži oduzimanje vozila u tom roku, sud će obustaviti ovrhu.

Motorna vozila prodaju se usmenom javnom dražbom ili neposrednom pogodbom, u skladu sa zaključkom suda o načinu prodaje, bez isticanja oznake registarskog broja i broja šasije. Na dražbi mogu sudjelovati kao kupci samo osobe koje su položile jamčevinu.

Ukoliko ste vlasnik u dugovima i pod ovrhom kojem je naložena gore opisana predaja vozila, ali se vi smatrate mudrim i okretnim te odlučite sakriti vozilo, treba vas izvijestiti da vam to nije osobito pametno. Naime, riskirate da se protiv vas pokrene i vodi kazneni postupak. To nije šala, vjerujte! Kud sve zlo po vama, ne morate si prikrbiti još i zatvorsku kaznu. Često možete pročitati kako je upravo u takvom slučaju podignuta optužnica zbog počinjenja kaznenog djela povrede tuđih prava. Nemojte da se i vas tereti da ste u cilju da spriječi provođenje sudskog rješenja o ovrsi radi naplate potraživanja odvezli na na nepoznato mjesto i tako sakrili svoje vozilo. Kazna zatvora do jedne godine predviđena je za onog tko s ciljem da osujeti namirenje vjerovnika prije ili tijekom ovršnog postupka otuđi, uništi, ošteti ili sakrije dijelove svoje imovine.