Važno pitanje: Što je s osiguranjem ako imate prometnu nesreću s tehnički neispravnim vozilom?!

Kad je vašim vozilom uzrokovana prometna nesreća, a šteta je nastala zbog tehničke neispravnost vašeg vozila, ima mjesta i za zabrinutost i za ozbiljnu brigu

Jedan od uzroka prometne nesreće može biti tehnička neispravnost vozila. Ne, ne mislimo sada na vozilo koje nije prošlo tehnički pregled. Vozilo je uredno registrirano, prošlo je tehnički, ima uredno obavezno osiguranje, ali do prometne nesreće ipak dođe zbog tehničke neispravnosti vozila (kočioni sustav, upravljački sustav i sl.). Između dva tehnička pregleda doista se može štošta dogoditi i pokvariti. 

Što je tada s osiguranjem? Zavisi u kojoj se ulozi vi nalazite.

Ukoliko ste vi, odnosno vaše vozilo sudjelovali u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog tehničke neispravnosti drugog vozila, vi biste trebali, bar što se naknade štete tiče, biti sigurni! Postupak naknade štete je isti kao i u svakom drugom slučaju, primjerice kao kad je do prometne nesreće došlo zbog greške drugog vozača, oduzimanja prednosti, vožnje u kontra smjeru i sl.

Kad je vašim vozilom uzrokovana prometna nesreća, a šteta je nastala zbog tehničke neispravnost vašeg vozila, ima mjesta i za zabrinutost i za ozbiljnu brigu. Zakon, naime, predviđa gubitak prava iz osiguranja i regres! Zakon o obveznim osiguranjima u prometu propisuje kako osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata.

Osiguratelj tj. osiguravajuće društvo će  oštećeniku koji će pretpostavljamo zatražiti naknadu štete tu štetu morati isplatiti, ali će od osobe koja je odgovorna za štetu tražiti naknadu isplaćenog iznosa štete plus troškove i kamatu (najviše do iznosa 12 prosječnih neto   plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku). Međutim,  nije to samo tako! Osiguravajuće društvo ima pravo na regres samo ako između tehničke neispravnosti vozila i prometne nesreće u kojoj je nastala šteta postoji uzročna veza, tj. upravo  je tehnička neispravnost uzrok nezgode. Pored toga potrebno je ispuniti još jedan uvjet. Traži se naime, da je ta okolnost  koja se tiče tehničke neispravnosti vozila vozaču bila poznata! Na osiguravajućem društvu je teret dokaza da je tehnička neispravnost vozaču bila poznata, a  činjenicu da je vozaču tehnička neispravnost bila baš poznata, budimo realni nije tek tako lako dokazati.  Tko bi to izišao vozilom na prometnicu svjestan da mu je vozilo neispravno i da zbog toga može tragično skončati te u crno zaviti i neke druge, nepoznate ljude?