Prometna nesreća uzrokovana alkoholom: Financijski teret za sva vremena!

Umre li osoba, ne daj Bože, ali događa se, potraživanje će pasti na leđa nasljednika ako su štogod naslijedili, i to do visine vrijednosti onoga što su naslijedili

Kad se alkoholizirana osoba uhvati volana, samo joj nebesa mogu biti na pomoći da ne ubije ili ne učini invalidom sebe ili drugog. Čuvajte se onih kojima alkohol daje krila i uništava nesigurnost na cesti, a i izvan nje. Svakog tjedna zbrajaju se žrtve alkohola na prometnicama! Nemojte da vas ta statistika uzme pod svoje.

Ako do prometne nesreće dođe, a vi ste pod utjecajem alkohola, iznad zakonske granice 0,5, naći ćete se u neobranom grožđu, to znate i sami! Uz policiju i sud koji će se baviti vama u prekršajnom ili kaznenom postupku, ovisno o posljedicama prometne nesreće, za vrat će vam potencijalno dahtati i vaše osiguravajuće društvo! Da, ono isto osiguravajuće društvo kojemu ste uredno podmirivali trošak obaveznog osiguranja vozila u trenu će se pretvoriti u aždaju koja nemilice grabi za vratnu venu u namjeri da se od vas financijski namiri.

Dok se vi batrgate iz petnih žila u prekršajnom ili kaznenom postupku, sve s ciljem da budete oslobođeni krivnje ili prođete sa što je moguće manjom kaznom, vjerojatno se paralelno  odigrava “druga predstava”.  Ona u kojoj se vašem osiguravajućem društvu oštećenik iz predmetne prometne nesreće obraća osobno ili putem odvjetnika koji, ne zaboravite, košta, i to sa zahtjevom za naknadom štete. Vaše osiguravajuće društvo može taj zahtjev prihvatiti u cijelosti ili djelomično, a može ga i odbiti. Odbije li ga, za očekivati je da će oštećenik sudskim putem pokušati doći do naknade štete. Prihvati li zahtjev oštećenika, vaše osiguravajuće društvo isplatit će oštećeniku stanoviti iznos na ime naknade štete.

Odlično! Što se to vas tiče! Ticat će vas se po svoj prilici. Zato što tu priči nije kraj, osiguravajuće društvo će svoj ukupni fokus u pogledu te štete, odnosno isplaćenog iznosa na ime naknade štete po osnovi prometne nesreće, nakon što riješi oštećenika, usmjeriti na vas i vaše financije.

Prema čl. 24. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, vozač koji je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću i štetu gubi pravo na osigurateljnu zaštitu. Moraju se za to ostvariti dva uvjeta.  Koncentracija alkohola mora biti veća od one koja je ugovorom o osiguranju (uvjetima osiguranja) dopuštena, a uz to  i alkohol mora  bio uzrok nastanka nesreće i štete. Pažnja, pažnja, teret dokaza da alkohol nije uzrok nesreće je na vozaču. Većina osiguratelja propisuje kako se smatra da je vozač pod utjecajem alkohola ako analizom krvi ili drugom metodom mjerenja alkohola u organizmu bude utvrđeno da udio alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više. Gubitak prava iz osiguranja predviđaju osiguravajuća društva i ako se vozač nakon prometne nesreće odbije podvrći ispitivanju alkoholiziranosti, no to je druga tema, kao i gubitak prava iz osiguranja zbog utjecaja droge ili psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari

Mogu li oni u postupku povodom povrata tih sredstava od vas tražiti novčani iznos, iako ste vi, primjerice, u prekršajnom postupku oslobođeni optužbe? Recimo, u prekršajnom postupku ne bude utvrđena vaša odgovornost za nastanak štetnog događaja? Mogu! U parničnom postupku koji se vodi povodom regresnog zahtjeva osiguravajućeg društva protiv osobe koja je alkoholizirana upravljala vozilom može činjenično stanje biti drugačije utvrđeno u odnosu na činjenično stanje kakvo je utvrdio sud u prekršajnom postupku. Upravo se to dogodilo u postupku povodom kojeg je odlučivao Županijski sud  u Varaždinu u predmetu  Gž-377/2020.

Nasreću, iznos koji mogu potraživati od vas ne može “letjeti u nebo”! Ona je ograničena zakonom. Iznos do kojeg osiguratelj može ići u regres prema svom odgovornom osiguraniku jest najviše dvanaest neto prosječnih plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku. Čisto da imate okvirnu sliku oko kojeg iznosa bi se to potraživanje “moglo vrtjeti” treba reći kako je prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. iznosila je 6774 kune. Množite pa utvrdite koliko bi to novca moglo biti, onako informativno. Korištenje kalkulatora je u ovom slučaju dopušteno!

Možete li dokazivati u postupku koje protiv vas vodi osiguravajuće društvo da nema uzročno posljedične veze između vaše alkoholiziranosti i nastale štete! Naravno da možete dokazivati! No teško da ćete samo svojim iskazom uspjeti uvjeriti osiguravatelja, odnosno sud! Tu ključnu ulogu u pravilu igra i odigrava mišljenje i nalaz vještaka ili čak više vještaka. Nemojte smetnuti s uma da se mišljenje i nalaz vještaka može s uspjehom osporiti. Nije se jednom dogodilo da vještaci o istom pitanju imaju dijametralno suprotne stavove. Ono što je bitno uzeti u obzir kod regresnog zahtjeva osiguravajućeg društva prema vama je pitanje zastare! Taj  pravni institut doista vam može spasiti kožu! Znate onu, često spominjanu vrijeme radi za nas? Regresno potraživanje osiguratelja prema njegovu osiguraniku zastarijeva u roku od tri godine, a zastarijevanje počinje teći prvog dana iza dana kad je osiguratelj isplatio naknadu oštećeniku. Rekao je to Vrhovni sud, Rev 2919/2014-2, od 23. X. 2018. Oprez, ne zaboravite kako sud ne pazi po službenoj dužnosti na prigovor zastare. Ima još jedna vrlo nezgodna stvar kad je riječ o regresnom potraživanju osiguratelja prema njegovu osiguraniku. Znate, od te tražbine ni smrt ne spašava! Umre li osoba, ne daj Bože, ali događa se, potraživanje će pasti na leđa nasljednika ako su štogod naslijedili, i to do visine vrijednosti onoga što su naslijedili.

“Pravna priroda regresne obveze dužnika nije takva da ne bi mogla prijeći na nasljednike, jer nije u pitanju strogo osobna obveza, nego imovinska obveza koja prelazi na njegove nasljednike koji za istu odgovaraju do visine vrijednosti naslijeđene imovine”, stav je to Županijskog suda u Varaždinu zauzetog u predmetu  Gž-377/2020 od 28. svibnja 2020.

U mentalitetu je naših ljudi da nešto ostave iza sebe, djeci, unucima, ostalim nasljednicima. Ne morate baš vi biti ti čije će alkoholne grijehe i nakon smrti ispaštati i podmirivati nasljednici.