Curenje kočione tekućine: Kako prepoznati ovaj opasan kvar?!

Vidite li curenje tekućine iz vašeg automobila, a osobito u blizini kotača to je razlog za zabrinutost. No, tu su i drugi simptomi...

Kočiona tekućina dio je hidrauličnog sustava koji se brine da kočnice u automobilu savršeno funkcioniraju. Na svaki pritisak pedale kočnice tekućina pod visokim tlakom osigurava da mehaničke komponente zakoče automobil. Svaki pad tlaka ili curenja negativno će utjecati na funkcionalnost kočenja.

Dođe li do curenja, vjerojatno će se upaliti kontrolna lampica kočnica na instrumentnoj ploči.

Osjećaj na pedali kočnice može biti spužvast, a može se dogoditi, kad je pritisnete, da se ne vrati u početni položaj. Najteži simptom je automobil koji uopće ne koči, ali on se ne bi trebao pojaviti prije blagih, navedenih simptoma. Zato je u slučaju prvih problema najbolje odmah krenuti mehaničaru. Curenje će poremetiti i rad ostalih sustava, kao što su ABS ili ESP.

Vidite li curenje tekućine iz vašeg automobila, a osobito u blizini kotača to je razlog za zabrinutost. Odmah provjerite razinu tekućine u posudici koja se nalazi ispod poklopca motora.

Curenje može nastati u glavnom cilindru kočnice (on povećava tlak tekućine ovisno o pritisku pedale), u samim crijevima (krutim i elastičnim), ali i čeljusti prednjih kočnica te cilindru bubnja ili čeljusti stražnje kočnice.