Utjecaj cijena sirovina i energije: Volkswagen najavljuje novo povećanje cijena automobila!

Rasle su cijene gotovo svih sirovina, od aluminija do materijala koji se koriste za izradu baterija u električnim vozilima

Nakon povećanja 1. ožujka 2021. i još jednog 1. rujna 2021., VW osobni automobili ponovno će podići cijene za svoje nove automobile 10. siječnja 2022. Tu je informaciju Volkswagen poslao svojim trgovcima, a s cijenama će ići gore i Audi. Zasad se ne zna koliko će biti povećanje cijena.

Kao razlog za povećanje cijena automobila navodi se rast cijena sirovina i energije. Rasle su cijene gotovo svih sirovina, od aluminija do materijala koji se koriste za izradu baterija u električnim vozilima. Isto tako, rasle su cijene plina i nafte – barem dosad. Volkswagenov korak sigurno će pratiti i ostali proizvođači automobila.