Imali smo i prvu intervenciju: HAK pruža besplatnu pomoć na cesti izbjeglicama iz Ukrajine!

Ukrajinske izbjeglice koje borave u Hrvatskoj ili putuju kroz Hrvatsku i nađu se u problemima, za pomoć na cesti mogu se obratiti HAK-u

Hrvatski autoklub pruža besplatnu pomoć na cesti izbjeglicama iz Ukrajine. HAK-ovi mehaničari, ukoliko je moguće, otklonit će kvar na licu mjesta, a u protivnom će se vučna služba HAK-a pobrinuti za prijevoz pokvarenog ili oštećenog vozila do najbližeg servisa.

U ponedjeljak 4. travnja, HAK je već pružio prvu besplatnu intervenciju pomoći na cesti ukrajinskim izbjeglicama – u Brelima. 

Hrvatski autoklub uključio se na ovaj i druge načine u aktivnosti Međunarodne automobilističke federacije (FIA) i drugih europskih autokubova, solidarizirajući se i pomažući u rješavanju humanitarne krize nastale uslijed rata u Ukrajini. 

Ukrajinske izbjeglice koje borave u Hrvatskoj ili putuju kroz Hrvatsku i nađu se u problemima, za pomoć na cesti mogu se obratiti HAK-u putem telefona (+385) 1 1987 odnosno (+385) 1 4693-700. Potrebno je da se u trenutku nastanka kvara ili prometne nesreće nalaze u vozilu te da ono ima registracijske oznake Ukrajine. 

U Hrvatsku je u bijegu pred ratom dosad pristiglo više od 12.000 Ukrajinaca, uglavnom žena i djece.

HAK pruža pomoć na cesti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, na cijelom teritoriju Hrvatske.