Neke su pločice ukinute: Tko se vozi s registarskim oznakama u boji?

Nema više registarskih pločica ni s crvenim ni sa zelenim brojevima i slovima

Različitost uvijek privlači pažnju! Tako je i s registarskim oznakama, a o tablicama u boji da se i ne govori. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama interveniralo se u koloristički pristup registarskim pločicama i to na način da je potezom pera zakonodavca smanjen broj registarskih pločica koje bi svojim oznakama u boji mogle privući nepotrebnu pažnju.

Naime, ukinute su registarske pločice s crvenim brojevima i slovima. Razlog tome je upravo onaj gore opisani, ljudska zainteresiranost za drugačije. Nije uvijek dobro privući pažnju drugih, osobito ako izazovete zanimanje stanovitih tijela a još manje ako je riječ o inozemnim tijelima za nadzor prometa! Naime, zakonodavac je pri ukidanju registarskih pločica s crvenim brojevima i slovima istakao kako je njegov glavni motiv pri tome bilo da sprječavanje problema koji se javljaju kod stranih tijela za nadzor prometa koji prilikom kontrole vozila registriranih u Republici Hrvatskoj, a koja su označena registarskim pločicama s crvenim brojevima i slovima smatraju nelegalnim te takva vozila podvrgavaju dodatnim (duljim), nepotrebnim provjerama. Također su ukinute i registarske pločice sa zelenim brojevima i slovima kojima su se označavaju vozila stranaca i privremeno registrirana vozila.

Dakle, nema više registarskih pločica ni s crvenim ni sa zelenim brojevima i slovima. Čisto povijesne istine radi, valja podsjetiti kome su bile namijenjene registarske pločice s crvenim brojkama i slovima, dakle, boje zbog kojih se imalo problema u inozemstvu, budući su bile čudo neviđeno, a sumnjalo se i nelegalno. Na registarskim pločicama za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima za dimenzije vozila (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno tj. premašuju dopuštena osovinska opterećenja bile su otisnute brojke i slova crvene boje. Više neće biti, kao što neće biti ni registarskih pločica sa zelenim brojkama i slovima koje su se nalazila na vozilima stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak i za privremeno registrirana vozila.

Uvijek kada je riječ o strancima, posebni interes izazivaju vozila s diplomatskim tablicama, one su želja mnogih, a želja u rangu one koja se tiče čežnje za diplomatskom putovnicom i diplomatskim statusom. Ukoliko vam to nije suđeno, možda se možete zadovoljiti spoznajom što znače pojedine oznake na njima i kako detektiraju onoga tko se u tom automobilu vozi. Što im znači elipsasta oznaka CMD, a što CD? Ne vozi se u svakom vozilu s „diplomatskim tablicama“ osoba s diplomatskim statusom. Plavo! Žuto! Elipsasto! To je ključ za otkrivanje tajne. Plave pločice, žute brojke i slova, to je ono u što se s čežnutljivo gleda! Plave su  naime,  registarske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog, a  na njima su otisnute brojke i slova žute boje,  sadrže: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila. Slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:

A – za vozila diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status

C – za vozila konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status

M – za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status

Za vozila oznake A i C uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom:

– Za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije – pločica sa slovima CMD

– Za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom – pločica sa slovima CD

– Za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima CC