Testovi jasno pokazuju: Koliko dugo droge i alkohol ostaju u organizmu?

Nakon konzumacije droga, one se relativno dugo zadržavaju u organizmu

Spremate li se na vožnju, ne kozumirajte alkohol i droge. Izbjegavajte ih u životu ako i ne planirate voziti. U prometu, međutim, nije ih teško detektirati i relativno dugo se zadržavaju u organizmu. Prema podacima kojima raspolažu Američki centri za ovisnost, alkohol se u krvi zadržava do šest sati, u dahu od 12 do 24 sata, u mokraći od 12 do 24 sata. Sa svoje strane, u slini također traje od 12 do 24 sata, a u kosi oko 90 dana.

Nakon korištenja droga, bilo ušmrkanih, pušenih ili progutanih, tijelo ih počinje razgrađivati. Tijekom procesa nastaju metaboliti ili nusproizvodi koji mogu ostati u tijelu dugo nakon prvih učinaka. Upravo će ti ostaci biti otkriveni naknadnim testom na droge. Droga se otkriva u testovima sline pa se, na primjer, kanabis identificira do četiri dana nakon konzumacije. Kokain u načelu nestaje nakon 24 sata , ali kod redovitih konzumenata može trajati i nekoliko dana. Amfetamini i metamfetamini mogu se pronaći u slinu do tri dana nakon korištenja.

Testom krvi pristunost droga može se otkriti puno duže nakon kozumiranja – kanabis dva tjedna, amfetamini 12 sati, kokain 48 sati, metamfetamini 37 sati i opijati 12 sati.