Možete li vući električna vozila u kvaru: To nije pametna ideja!

U korisničkom priručniku automobila pronaći ćete sve informacije o tome, ali na vuču električnih automobila ne treba se oslanjati u slučaju nužde jer su mogući problemi mnogo veći od benefita

Jedno od zanimljivih pitanja koje nam se nameće je: mogu li se električni automobili, kad se pokvare ili ostanu bez struje, vući uz pomoć drugog vozila? Pitali smo tehničkog savjetnika u HAK-u, Marina Moravu, kakva su praktična iskustva. Čak i kada je električni automobil ugašen, sve dok se kotači automobila okreću, sustavu regeneracije stvara električnu energiju. Električna energija stvara se tijekom vuče, pogonski sklop nije aktivan, pa može doći do pregrijavanja električnog pogona. Premda prijenosnik električnog automobila ima neutralni položaj, on je samo namijenjen otpuštanju kočnica, kako bi se automobil u slučaju kvara mogao pomaknuti nekoliko metara za prijevoz na kamionu pomoći na cesti.

No razloga je još. Nije dozvoljeno vući električna vozila jer servo mehanizam za kočnicu (brake booster) neće biti možda dostupan, odnosno papučica kočnice će biti možda tvrda kao kod klasičnih vozila kad ne radi benzinski ili dizelski motor. Dakle, moguće je ako nas netko povuče užetom, da nećemo moći zaustaviti električno vozilo. Ne zaboravimo da su električna vozila izuzetno velike mase vozila radi baterijskog paketa. Drugi problem je električni servo upravljač. Više nema mehaničkih upravljača i novi električno servo pomagani upravljači bez struje su gotovo neupravljivi – nemoguće ih je okretati ako vozilo nema ispravnu električnu mrežu.

U korisničkom priručniku automobila pronaći ćete sve informacije o tome, ali na vuču električnih automobila ne treba se oslanjati u slučaju nužde jer su mogući problemi mnogo veći od benefita.