Može li automobil biti u suvlasništvu? Može, ali to je odnos prepun potencijalnih problema!

Razvidno je kako za dogovorom i čistim računima treba težiti uvijek i odmah u protivnom su komplicirane situacije i više nego moguće

Vozila jesu pokretnine ali je riječ o pokretninama koja se upisuju u registar! Nema na cestu bez registracije! Bar ne legalno i legitimno! Prvo što čovjeku na pamet padne, zašto bi itko imao automobil ili drugo vozilo u suvlasništvu? To samo nepotrebno komplicira život. Točno. Međutim, život donosi i druga rješenja osim onih koje priželjkujemo. Najčešće suvlasnikom vozila postajete u ostavinskom postupku.  Ostavitelj primjerice nije ostavio oporuku i njome riješio što i kome. I što onda, ništa, nasljeđuje se po zakonu. Pola meni, pola tebi ili jedna trećina meni, jedna tebi a treća trećina nekom trećem! Fino u razlomcima! Moguće je i da je ostavitelj oporuku sročio pa baš izrijekom napisao kako vozilo pripada dvjema osobama ili možda većem broju njegovih ostavitelja, tko će znato zašto je tako odlučio?

Može li automobil biti u suvlasništvu? Naravno da može! Upravo kao i svaka stvar! Ima tu doduše i te kakvih operativnih otvorenih pitanja, posve životnih? Tko će voziti, što izmjenjivat ćemo se par nepar? Tko će točiti gorivo i plaćati popravke? Vjerujte to ulazi već u kategoriju slatkih briga, one gore tiču se papirologije!

Na koga se registrira to vozilo u suvlasništvu i što kad se jedan od suvlasnika zainati? Neke odgovore daju propisi, a neka rješenja moguće je ishoditi tek u sudskom postupku. Sve se to iznosi samo iz razloga kako bi vam se otvorile oči o mogućim problemima koji vas čekaju ako se ne uspijete dogovoriti mirnim putem što ćete i kako ćete s automobilom koji ste stekli u suvlasništvo u ostavinskom postupku. Ako ikako možete, dogovorite se na vrijeme. Prodajte pa dijelite novac, ustupite drugom suvlasniku, neka vas isplate ili vi isplatite ostale suvlasnike, sve je lakše od razvlačenja po sudovima i zle krvi.

Ako je vozilo u vlasništvu nekoliko osoba, registrira se na jednu od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se riječ: Suvlasništvo! Pravilnik o registraciji i označavanju vozila riješio je taj problem oko pitanja čije ime piše u prometnoj dozvoli. U prometu mogu sudjelovati samo registrirana vozila i zato rješavanje tog pitanja nije nevažno.

Međutim što ćemo ukoliko jedan od suvlasnika neće, jednostavno neće zato što neće dati drugom suvlasniku tu pisanu izjavu? Bez te izjave nije moguća registracija vozila u suvlasništvu! I što onda učiniti?

Sudskim putem treba tražiti od drugog suvlasnika izdavanje te izjave! Sudstvo nije osobito brzo u donošenju sudskih odluka, a vozila stanje mirovanja na koja su osuđena bez registracije, kao što znate i sami, jako teško podnose. Zbog registracije na sud! Kako vam se to čini! Komplicirano, skupo i dugotrajno?

Dakle, ako Vam drugi suvlasnik vozila uskraćuje izdavanje pisane izjave nužne za registraciju vozila, bez koje registracija vozila u suvlasništvu nije moguću vi ćete od suda zahtijevati da donese odluku kojom se tom drugom suvlasniku nalaže da vam izda pisanu izjavu kojom vas ovlašćuje na izvršenje produženja registracije motornog vozila koje je u vašem suvlasništvu. Ako on to ne bi i dalje učinio u podijeljenom roku tj. ukoliko ne postupi po nalogu njegovu pisanu izjavu zamijenit će sudska odluka.

Upravo takvo stajalište zauzeo je Županijski sud u Zagrebu u predmetu Gž-5254/18-2 od 2. listopada 2018. u predmetu u kojem osobi koja je suvlasnik vozila u većinskih 7/8,  drugi suvlasnik one preostale 1/8 vozila nije želio dobrovoljno izdati takvu pisanu izjavu.  Sud je zauzeo stav da se većinska suvlasnica 7/8 vozila osnovano smatra povrijeđenom po pitanju uprave i iskorištavanja zajedničke stvari, time što joj vlasnik 1/8 uskraćuje pisanu izjavu potrebnu za registraciju i uporabu vozila.  Njezino traženje zašite prava na redovito upravljanje stvari je osnovano i sud u tom slučaju donosi odluku o pitanjima uprave i iskorištavanja zajedničke stvari, naročito kada se suvlasnik ima prinuditi da se pokori  odluci većinskog vlasnika. Vidite i sami kuda vas taj „komadić“ od  svega 1/8  dijela vozila koji nije vaš može dovesti i kako vam može komplicirati život!

Međutim, što je još zanimljivo za uočiti? Ne možete vi tražiti osnovano od suda da odmah, odjednom izda nalog drugom suvlasniku da i svake sljedeće godine izdaje pisanu izjavu temeljem koje bi se mogla produžavati registracija motornog vozila. Znači ne možete ujedno tražiti izdavanje takvog naloga i za budući period i za buduće registracije, kako bi si malo olakšali život, a ne da se natežete svake godine uoči registracije ponovno i ponovno. Sud je stajališta kako takav zahtjev nije osnovan, jer se meritorno pravno pravilo primjenjuje samo ukoliko se suvlasnik ne pokorava odluci većinskog suvlasnika, a što nije niti može biti utvrđeno za postupke sljedećih registracija. Pored toga davanje anticipirane suglasnosti za daljnje registracije prelazi okvire redovite uprave, prema stavu suda.

Razvidno je iz svega navedenog kako za dogovorom i čistim računima treba težiti uvijek i odmah u protivnom su komplicirane situacije i više nego moguće.