Kvalitetniji materijal: Odgovor za učinkovitije baterije električnih automobila krije se u – drveću!

Novi materijal mogao bi smanjiti ovisnost o Kini

Grafit je važan materijal za baterije električnih automobila. Monopoliziraju ga kineske tvrtke koje kontroliraju više od 90% njegove proizvodnje. No to bi se moglo vrlo brzo promijeniti. Naime, švedska tvrtka Stora Enso, specijalizirana za razvoj i proizvodnju obnovljivih materijala, predstavila je Lignode, a riječ je o spoju dobivenom iz biljnog lignina, prirodnog polimera kojeg ima u izobilju u deblima i granama drveća. Iz ove tvari, koja se odbacuje u drugim industrijskim procesima kao što je proizvodnja papira, razvija se vrsta krutog ugljika, koji u baterijama može zamijeniti grafen, materijal od kojeg se u baterijama izrađuje anoda.

Lignode ima druge prednosti, budući da ima amorfnu molekularnu strukturu koja omogućuje brže punjenje ili pražnjenje energije te također pokazuje veću stabilnost tijekom ovih ciklusa od slojevitog grafita. Ekstrahiran iz papirne mase, lignin je obnovljiv i proizvodi se u milijunima tona diljem Europe.

Stora Enso još nije objavila točan datum za komercijalizaciju nove vrste baterija. Projekt napreduje i ušao je u drugu fazu s izgradnjom pilot postrojenja prije početka serijske proizvodnje. Pretpostavlja se da bi ovaj materijal mogao smanjiti cijenu baterija.