Državni tajnik u MUP-u Žarko Katić: Pozivamo na produljenje vozačkih dozvola čije je važenje isteklo!

Ovim putem pozivamo građane čije je važenje vozačkih dozvola isteklo, bez obzira na to što se njihove vozačke dozvole i dalje smatraju valjanima, da što prije produlje njihovo važenje - ističe državni tajnik Žarko Katić naglašavajući da bi s prestankom pandemije koronavirusa moglo doći do velikih gužvi na šalterima policijskih postaja

Za vozače će se dosta toga mijenjati, kako na europskoj, tako i na hrvatskoj razini pa treba biti pripremljen. Pogotovo se to odnosi na našu hrvatsku zbilju i veliki dio građana čiji je rok važenja vozačkih dozvola istekao, a ne krše zakonske propise u Hrvatskoj jer im je Zakonom o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama tijekom trajanja pandemije koronavirusa dozvoljeno da koriste te vozačke dozvole. Međutim, moglo bi biti problema u inozemstvu, a s proglašavanjem kraja pandemije, vozači će imati ograničeni rok  za zamjenu vozačkih dozvola i mogle bi se stvoriti velike gužve na šalterima MUP-a. Zbog toga smo za najnovije informacije, a i savjete, priupitali državnog tajnika u MUP-u za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Žarka Katića.

Gospodine Katiću, novi zakonodavni paket EU vezan za reviziju Direktive 2006/126 donosi brojne mjere. Je li to, po Vašemu mišljenju, pokušaj da se odgovori na neke ključne izazove sigurnosti cestovnog prometa i tehnološke promjene, pogotovo u kontekstu novih oblika mobilnosti?

– Od donošenja Direktive 2006/126 proteklo je dosta vremena te se već ranije izmjenama i dopunama navedene Direktive pokušavalo poboljšati, odnosno unaprijediti postupanja vezana za vozačke dozvole koja, treba naglasiti, ne obuhvaćaju samo izdavanje vozačkih dozvola, nego i postupke polaganja vozačkih ispita, odnosno obavljanja zdravstvenih pregleda koji prethode samom izdavanju vozačkih dozvola. Stoga je sigurno da se revizijom Direktive 2006/126, odnosno donošenjem nove cjelovite Direktive o vozačkim dozvolama, osim ispravke određenih nedostataka utvrđenih u dosadašnjoj praksi postupanja vezanih za izdavanja vozačkih dozvola, pokušava pratiti i zahtjeve tržišta, odnosno razvoj novih tehnologija kako bi se vozačima, ali i tijelima nadležnima za nadzor prometa na cestama, odnosno tijelima nadležnima za izdavanje vozačkih dozvola, olakšalo utvrđivanje postojanja prava vozača na upravljanje vozilom, primjerice prilikom zamjene vozačke dozvole za vozačku dozvolu druge države, utvrđivanja prava osobe na upravljanje vozilom prilikom nadzora od strane prometne policije i sl.  

Najviše se priča o digitalnoj vozačkoj dozvoli. Koji će biti benefiti za vozače s uvođenjem digitalne vozačke dozvole?

– Prema sadašnjem prijedlogu nove Direktive, uvođenje tzv. digitalne vozačke dozvole, odnosno Mobile driving licences, kako je službeni naziv, bi kako sam ranije naveo, ubrzalo dokazivanje postojanje prava vozača na upravljanje vozilom. Naime, vozač ne bi morao imati kod sebe fizički obrazac vozačke dozvole, nego bi pravo upravljanja vozilom mogao dokazivati i preko nekog uređaja, npr. mobitela, na način da se preko određene elektroničke aplikacije učitaju podaci o statusu njegove vozačke dozvole. Također, primjerice, prilikom nadzora u prometu od strane prometne policije osobe koja ima vozačku dozvolu izdanu od strane druge države članice EU, policajac kako bi utvrdio je li vozačka dozvola važeća, odnosno da vozaču nije izrečena nekakva mjera koja ograničava njegovo pravo upravljanja vozilom, npr. zabrana upravljanja, ili oduzimanje vozačke dozvole, mora putem tzv. sustava RESPER (RESeau PERmis de conduire), preko kojega se vrši razmjena podataka između država članica, provjeriti status vozačke dozvole. Budući da se ta provjera vrši putem interneta te zahtijeva i posebne pretrage u evidenciji drugih država, ista zahtijeva određeno vrijeme koje može trajati dulje ili kraće, ovisno o podacima koji se provjeravaju, ali i o kvaliteti veze. Digitalnom vozačkom dozvolom bi se to izbjeglo jer se provjera podataka navedenih u njoj ne bi vršila na način kako se to radi putem RESPER-a, nego bi se podaci jednostavno učitavali s aplikacije, odnosno ne zahtijeva se nikakav poseban ulazak u evidencije drugih država. Isto bi ubrzalo postupanje i prilikom utvrđivanja valjanosti vozačke dozvole u slučaju kad vozači žele zamijeniti vozačku dozvolu za vozačku dozvolu druge države jer se i tom slučaju uvijek prethodno vrši provjera vjerodostojnosti vozačke dozvole koja se zamjenjuje. 

Svaka država zadržava pravo da primjenjuje svoje propise, odnosno svoj način postupanja, pa tako i hoće li smatrati valjanima vozačke dozvole druge države čije je važenje isteklo te stoga mnoge države već ne dopuštaju sudjelovanje u prometu s hrvatskom vozačkom dozvolom čije je važenje isteklo – kaže državni tajnik Žarko Katić

Koliko je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 utjecala na vozače u pogledu ostvarivanja njihovih prava stjecanja i produljenja važenja vozačkih dozvola? 

– Epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, osim zdravstvenih problema, prouzrokovala je i mnoge druge probleme u svakodnevnom životu građana. Jedan od tih problema je bilo i stjecanje, odnosno produljenje važenja vozačke dozvole, jer je u početku pandemije bio onemogućen rad, kako zdravstvenih ustanova koje su obavljale zdravstvene preglede za vozače i kandidate za vozače, tako i autoškola koje su vršile osposobljavanje kandidata za vozače, obavljanje polaganja vozačkih ispita te u konačnici redovan (bez ograničenja) pristup policijskim upravama/policijskim postajama radi podnošenja zahtjeva za izdavanje, odnosno produljenje važenja vozačkih dozvola. Kako bi se barem djelomično riješili ti problemi, pristupilo se izmjenama propisa koji uređuju izdavanje vozačkih dozvola te je tako donesen Zakon o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (”Narodne novine” broj 42/20), kojim je propisano da će se vozačke dozvole čiji je rok važenja istekao počevši od 11. ožujka 2020. godine, ili će isteći tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatrati valjanima i nakon isteka roka važenja, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije, čiji prestanak, s današnjim danom, još nije proglašen. Tako se brojnim građanima omogućilo da bez obzira na ograničenja uzrokovana pandemijom mogu nastaviti upravljati vozilom iako im je u međuvremenu isteklo važenje vozačke dozvole.

Uzevši u obzir najave da je moguće da će ubrzo doći do proglašenja prestanka pandemije, kako će se to odraziti na vozače kojima je u međuvremenu isteklo važenje vozačkih dozvola?

– Budući da je od 11. ožujka 2020. godine, odnosno proglašenja pandemije proteklo više od tri godine, a prestanak epidemije još nije proglašen iako se u posljednje vrijeme sve više razmatra njegovo proglašenje, mnogo građana i dalje vozi s vozačkim dozvolama čije je važenje isteklo nakon 11. ožujka 2020. godine te se stoga iste i dalje smatraju važećima i njima se može upravljati vozilom u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska izvijestila je druge države u svom okruženju, kao i ostale države članice Europske unije, da se takve vozačke dozvole i dalje smatraju važećima. Međutim, svaka država zadržava pravo da primjenjuje svoje propise, odnosno svoj način postupanja, pa tako i hoće li smatrati valjanima vozačke dozvole druge države čije je važenje isteklo te stoga mnoge države već ne dopuštaju sudjelovanje u prometu s hrvatskom vozačkom dozvolom čije je važenje isteklo. Stoga, ovim putem pozivamo građane čije je važenje vozačkih dozvola isteklo, bez obzira na to što se njihove vozačke dozvole i dalje smatraju valjanima, da što prije produlje njihovo važenje. Naime, osim problema koje mogu imati korištenjem takvih vozačkih dozvola izvan teritorija Republike Hrvatske, s obzirom na to da je nakon proglašenja prestanka epidemije rok za zamjenu takvih vozačkih dozvola relativno kratak, odnosno iznosi samo 30 dana, a uzevši u obzir mnogo vozačkih dozvola čije je važenje isteklo, neizbježno je da će to uzrokovati velike gužve na šalterima policijskih uprava/policijskih postaja gdje se podnose zahtjevi za izdavanje vozačkih dozvola. Da je riječ o mnogo vozačkih dozvola čije je važenje isteklo, vidljivo je iz podataka koje imamo za područje Republike Hrvatske te najvećih policijskih uprava. Tako je na dan 12. 3. 2023. godine bilo ukupno vozačkih dozvola čije je važenje isteklo od 11. ožujka 2020. godine na području Republike Hrvatske: 71.752, na području PU zagrebačke: 24.054, na području PU splitsko-dalmatinske: 7735 te na području PU primorsko-goranske: 5388.   

Na koji način vozači mogu izbjeći dugotrajna čekanja na šalterima PU/PP za produljenja vozačkih dozvola?

– Kako sam ranije naveo, građani čije je važenje vozačkih dozvola isteklo, bez obzira na to što se njihove vozačke dozvole i dalje smatraju valjanima, trebali bi što prije produljiti njihovo važenje kako bi izbjegli situaciju u slučaju proglašenja prestanka epidemije, da moraju produljiti važenje vozačke dozvole u roku od 30 dana zajedno s tisućama drugih građana u istoj situaciji. Ovdje posebno napominjem, da uz uobičajeni način podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole fizičkim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju, od 4. rujna 2017. godine, građani koji imaju novu osobnu iskaznicu – eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policijsku upravu/policijsku postaju elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kroz sustav e-Građani te tako građani nisu uopće dužni dolaziti u policijsku upravu/policijsku postaju, pa čak ni za preuzimanje vozačke dozvole jer im se vozačka dozvola može dostaviti poštom na adresu prebivališta. Međutim, navedena mogućnost može se koristiti samo za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, i to za izdavanje prve HR vozačke dozvole na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca HR vozačke dozvole zbog oštećenosti, produljenja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sl., ali ne i iz razloga zamjene ako je vozačka dozvola ukradena ili izgubljena niti zbog zamjene za vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskoga gospodarskog prostora ili u inozemstvu. Za izdavanje vozačke dozvole plaća se cijena izrade obrasca vozačke dozvole izrađene u redovnom postupku od 20,04 eura – 151 kuna, odnosno 24,02 eura – 181 kuna, kad se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača. Na ovaj način građani mogu lako i bez ikakvog stresa prouzrokovanog dolaskom i čekanjem na šalterima PU/PP produljiti važenje svoje vozačke dozvole.