Prijevoz opasnih tvari: Znate li što znače brojke na narančastoj tablici na vozilima?

Pravokutni znakovi upozorenja označavaju prijevoz opasnih tvari dok brojevi na ploči upozorenja daju informacije o transportiranoj robi

Vjerojatno ste na cestama vidjeli cisterne i druge kamione, odnosno kombije, s vidljivo istaknutim narančastim tablicama. Ti znakovi upozorenja na cestovnim vozilima poručuju da vozilo prevozi opasne tvari! Često su takve ploče označene brojevima koje u slučaju opasnosti, hitnoj službi daju važne podatke o teretu.

Pravokutni znakovi upozorenja označavaju prijevoz opasnih tvari dok brojevi na ploči upozorenja daju informacije o transportiranoj robi. Označavanje znaka upozorenja je jasno regulirano. Broj u donjem dijelu označava UN broj robe. Gornje 2 ili 3 znamenke nazivaju se brojem koji označava opasnost. Prva znamenka odgovara klasi opasnosti, a ako se rizik može dodatno naznačiti znamenkom, toj se znamenki dodaje nula.

Gornji broj je takozvani broj opasnosti (poznat i kao Kemlerov broj) – sastoji se od dvije do tri znamenke. Prva znamenka označava neku vrstu osnovne opasnosti koju predstavlja teret. Na primjer, 3 označava zapaljive tekućine, 4 označava zapaljive čvrste tvari ili 7 označava radioaktivnu opasnost. Ako tvar ne predstavlja daljnju opasnost, druga znamenka je nula, koja služi samo kao rezervirano mjesto. Ako uz prvu znamenku pojavi i druga, koja nije nula, 33, na primjer – to znači povećanje odgovarajuće opasnosti (u ovom slučaju, na slici, za benzin). Trostruki broj 333 bi označavao samozapaljivu tekuću tvar. Na primjer, broj 80 na gornjem polju označava korozivne tvari… Brojevi se također mogu razlikovati: 236, na primjer, bio bi plin (2), koji je zapaljiv (3) i otrovan (6).

Broj u donjem dijelu označava UN broj robe. Slika pokazuje tipičan znak upozorenja. Na temelju nje možete vidjeti, prema ADR-u (Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu), benzin ima broj 1203, a lož ulje i dizelsko gorivo imaju UN broj 1202. Popis opasnih tvari može se vidjeti na ovom linku.