Zanimljivo rješenje u jednoj europskoj državi: Znate li što koja je funkcija zelene linije na cesti – između dvije bijele?

Koja je funkcija zelene linije? Jednostavno, ona označava ograničenje brzine od 100 km/h

Europski prometni propisi su slični, ali ima razlika, koje vas mogu iznenaditi. Naime, neke države treicionalno imaju svoje prometne znakove i signalizaciju i ne planiraju ih se odreći. Na primjer, Nizozemska. Tamo ćete pronaći zanimljivo rješenje na cestama – zelenu liniju između dvije pune ili isprekidane linije. Koja je funkcija zelene linije? Jednostavno, ona označava ograničenje brzine od 100 km/h.

Ako je smještena između dvije pune bijele linije, pretjecanje je zabranjeno, a ako je između dvije isprekidane linije, pretjecanje je moguće, naravno, ako se steknu uvjeti za to.