Aparati za gašenje požara u vozilima: Koje su prednosti aparata na prah ili pjenu?!

Postavite aparate za gašenje požara na sigurno i lako dostupno mjesto

U trgovini dodatnom opremom naći ćete razne modele aparata za gašenje požara za automobile. Najbolji aparati za gašenje su od dva kilograma, koji se mogu lako i dobro smjestiti u prtljažnik ili na primjer u nožni prostor iza sjedala, a pritom biste trebali apsolutno slijediti upute proizvođača za instalaciju.

Aparat za gašenje također mora biti sigurno pričvršćen na mjesto gdje je brzo dostupan u nuždi, na primjer u prostoru za noge na suvozačevoj strani ili na sjedalima. Kupci bi se trebali pobrinuti da aparat za gašenje požara bude u skladu s europskim standardom DIN EN 3 i da bude otporan na smrzavanje.

Sadržaj i količina punjenja presudni su za uspjeh gašenja pa će tako na primjer sprej za gašenje koji je dostupan na tržištu teško biti pogodan za gašenje požara vozila, jer je njihov sadržaj premalen, a tlak nedovoljan.

Većina aparata za gašenje požara radi s ABC prahom. On pokriva sve tri klase požara: čvrste tvari, tekuće i požare u kojma se zapalilo gorivo. Aparati s pjenom s druge strane prikladni su samo za klase požara A i B. Aparati s prahom također imaju znatno veće performanse gašenja s istom količinom punjenja.

Kod gašenja požara prije svega je važna ispravna taktika gašenja. Trebate se pokušati boriti protiv žara s kratkim rafalima, jer se inače takav aparat na prah od dvije kile isprazni nakon dvanaest sekundi.

Jedini nedostatak praha je jako teško čišćenje. Naime, kada ispušete prah on se uvuče u svaku pukotinu i vrlo ga je teško ukloniti (a može uzrokovati i kroziju dijela motora – zato ga treba dobro isprati).

S druge strane, aparat za gašenje pjenom uglavnom ne uzrokuje posljedičnu štetu, ali se ne može koristiti u požarima u kojima gori benzin ili dizel. S aparatom za prah, s druge strane, sredstvo za gašenje izbacuje se velikom silom, što bi moglo prevladati kod korisnika. Nedostatak aparata za pjenu, osim što ne gasi sve vrste požara, je i viša nabavna cijena.

Jednom kupljeni uređaji za gašenje požara mogu se koristiti i više od deset godina ako se redovito servisiraju. Ispitni ciklus obično predviđa održavanje od strane proizvođača ili specijalizirane tvrtke svake dvije godine. Status tlaka može se očitati na modelima s manometrom, a time i je li aparat zaista spreman za upotrebu.

Bilo da su to aparati za gašenje prahom ili pjenom: obje varijante prikladne su i za vozila s klasičnim motorima i za električne automobile. Zaustavljanje širenja vatre uvijek je presudan čimbenik. Započetu vatru na električnim instalacijama moguće je pokušati ugasiti u bilo kojem vozilu uobičajenim aparatima za gašenje požara, a ako se plamen razbukta aparat za gašenje od dva kilograma ne može učiniti puno više ni na jednom vozilu.