Prometni prekršaji: Može li se policija žaliti na odluke suda i tražiti strože kazne?!

Pravo žalbe nije dano samo vama, ima ga naime i druga strana

Nakon što se dogodi prometna nesreća s tragičnim ishodom, osobito ako ju je skrivio prema lokalnim poznavateljima prilika vozač opće poznat kao „nevolja na cesti“, onaj u pogledu kojeg se nije pitalo hoće li nekog ubiti ili učiniti invalidom, već je samo bilo pitanje trenutka – tada se javnost uskomeša, stručnjaci u javnom prostoru analiziraju, iznose stajališta, no djelovati se može samo u okviru zakona i samo u skladu s ovlastima i nadležnostima. Policija nije svemoćna.

Svaka priča ima različite kutove gledanja, stvari koje se tiču ovlasti policije mnogi sagledaju i iz osobnog kuta! Kada se netko osobno  nađe u ulozi okrivljenika, tada se ostaje začuđen i postupanjem policije. Otkriju mnogi, najčešće metodom vlastite kože da policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova također može biti nezadovoljna kaznom koja im je izrečena od strane suda i tražiti strože kažnjavanje! I to nakon donošenja prvostupanjske presude! Žale se na presudu kojom vam je izrečena kazna i žele da vam se „povisi“, da bude stroža.

Predlaže policija u pravilu, odmah u startu  stroge kazne ali stvari idu svojim tokom, odvjetnici, olakotne okolnosti, skrušeni okrivljenik koji obećava da neće više nikada i sud, nakon provedenog postupka izrekne kaznu kakvu izrekne, uz uvažavanje svih relevantnih činjenica, olakotnih i otegotnih okolnosti konkretnog slučaja.

Nije kraj kad se vi zbog dobrog ishoda prekršajnog postupka ponadate da je vašim mukama kraj, kraj je kad sudac, odnosno žalbeni sud odsvira kraj. Taj kraj ovisi o rezultatu žalbenog postupka kad je žalba dozvoljena. A ta žalba, to valja dobro upamtiti, nije dozvoljena samo vama tj. vozaču uhvaćenom pri kršenju zakona, već i drugoj strani – policiji! Ministarstvo unutarnjih poslova također ima pravo na nju.

Doista, pojedini okrivljenici u prekršajnom postupku ostanu iznenađeni činjenicom da im je sud povisio kaznu, odnosno izrekao težu prekršajno pravnu sankciju povodom žalbe koju je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova. Recimo, povodom žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Visoki prekršajni sud može vam izreći kaznu zatvora iako niži, prekršajni sud nije bio takvog stava. Bitno je samo da se radi o djelu za koje je predviđena kazna zatvora, a takvih u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ne manjka i da Visoki prekršajni sud utvrdi da su ispunjene sve pretpostavke za izricanje takve kazne zatvora.

Da, zna čovjek malo potonuti kad mu Visoki prekršajni sud povodom žalbe policije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova podeblja prekršajnopravnu sankciju, budući na to rijetko tko računa, ako itko! Svi su nekako stava da ne može biti gore od onog što je izrekao niži sud, a može i te kako može! Policija se žali i uspijeva sa žalbama!

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u Presudi :Ppž-358/2022 od 8.2. 2022. djelomično je prihvatio žalbu tužitelja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Policijske postaje Metković i preinačio  prvostupanjsku presudu u odluci o kazni. Izrečena je kazna zatvora u trajanju od 20 dana, dok je prvostupanjskom presudom primijenjena uvjetna osuda, tako da mu je izrečena uvjetna kazna zatvora tj.  kazna zatvora od 30 dana koja se ne bi izvršila ukoliko on  u roku od 6 mjeseci ne počini jedan ili više prekršaja za koje mu je izrečena kazna zatvora. Dakle od uvjetne stiglo se do bezuvjetne kazne zatvora! I to sukladno traženju policije iskaznom u žalbi! Kazna zatvora, bezuvjetna, unatoč tome što je okrivljenik u postupku pred sudom obećao da ubuduće neće činiti takve prekršaje.

Takva obećanja mnogima uvijek izmame bezuvjetno sarkastičan osmjeh, osobito kada takva obećanja daju ponavljači u sferi kršenja prometnih propisa. Naravno da je obećao, a tko ne bi da je na njegovom mjestu!

Doduše, predlagala je policija u istoj toj  žalbi i oduzimanje osobnog automobila, ali taj prijedlog Visoki prekršajni sud nije prihvatio, ukazujući pritom na traženu poštenu ravnotežu između zahtjeva općeg interesa javnosti i zahtjeva zaštite temeljnih prava pojedinaca na mirno uživanje vlasništva.

Očito je da ni policija nije svemoguća. Ona zaustavlja, piše kazne, predlaže određena kažnjavanja, a što će biti u konačnici, ovisi o nizu faktora, okolnosti i aktera na koje policija nema niti može imati utjecaj. No ono što je potrebno imati u vidu kada je vaša koža u pitanju je činjenica da pravo žalbe nije dano samo vama, ima ga  naime i druga strana. Znate kako se kaže najprije skočite a onda recite hop, uostalom najslađe se smije onaj tko se zadnji smije, a kod prekršajnog sankcioniranja zna biti i suza, ne nužno radosnica.

Vozite po pravilima i propisima!