Novo postrojenje: Šveđani su otvorili prvi mlin za mljevenje baterija električnih automobila!

Najzanimljivija je tzv. crna masa, koja sadrži grafit i dragocjene baterijske metale koji se moraju ponovno upotrijebiti u novim baterijama, u skladu s Direktivom EU o baterijama

Metali poput kobalta, nikla i litija iz rabljenih baterija električnih automobila ponovno će se koristiti u novim baterijama. To je ono što EU zahtijeva u novoj Direktivi o baterijama donesenoj u kolovozu. Stena Recycling sada je otvorio postrojenje za recikliranje u švedskom Halmstadu, gdje se stare baterije električnih automobila melju kako bi se materijal zatim mogao ponovno upotrijebiti.

Postrojenje je europsko središte velikog ulaganja tvrtke u recikliranje litij-ionskih baterija. Proizvodnja se postupno povećava. Prvi korak procesa je veliki mlin u kojem se mljevenje odvija u atmosferi sa 100 posto dušika. To sprečava iskre, odnosno nastanak požara. U sljedećem koraku materijal se obrađuje u vakuumskoj sušilici na 150°C, a materijal se zatim hladi.

U posljednjem koraku dobiveni materijal se sortira u frakcije, plastiku, aluminij, čelik, bakar i granulat (crna masa, na slici) s visokim sadržajem grafita, koji također sadrži različite metale.

Danas tvornica ima kapacitet od 10.000 tona godišnje. To odgovara baterijama iz 30.000 – 40.000 električnih osobnih automobila. Osoblje je malo, četiri osobe u smjeni dovoljne su za proizvodnju. Kapacitet se može značajno povećati proširenjem procesne opreme i uvođenjem više smjena.

Najzanimljivija je tzv. crna masa, koja sadrži grafit i dragocjene baterijske metale koji se moraju ponovno upotrijebiti u novim baterijama, u skladu s Direktivom EU o baterijama.