Rješenje Europske unije: Baterije električnih automobila uskoro će imati ‘putovnicu’!

EU će zahtijevati ključne informacije za baterije koje će znatno olakšati određivanje vrijednosti rabljenih električnih automobila.

Stanje baterije električnih automobila jedna je od najvažnijih stvari koje trebate provjeriti, a to je posebno važno kada ste potencijali kupac rabljenog vozila. Na stanje baterije utječe mnogo parametara, poput brzog punjenja, čestog dosezanja maksimuma kapaciteta prilikom punjenja… S vremenenom baterija degradira, a to će utjecati i na cijenu i iskoristivost automobila koji se nađe na tržištu rabljenih vozila.

Sada EU radi na pravilima za tzv. putovnicu baterije koja će pokazati stanje baterije u rabljenim električnim automobilima. Plan je da svi električni automobili to imaju 2027. godine. Neke će zemlje, poput Njemačke, uvesti to označavanje 2026. godine. Takva baterijska putovnica (Battery Pass) je važna jer je velika visokonaponska baterija daleko najvažniji dio električnog vozila i može činiti oko 40 posto cijene automobila. Stoga će stanje ovog dijela također biti odlučujuće za to koliko ćete platiti za rabljeni automobil.