Zakon i sudovi su jasni: Što vam se sve može dogoditi ako odbijete alkotestiranje…

Vozačka dozvola se privremeno oduzima dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najduže do osam dana

U krug najčešće zlorabljenih rečenica posve sigurno se ubraja ona kojom vas uvjeravaju da se nešto poduzima za vaše dobro! U tom kontekstu, uložite mentalni napor i pokušajte se dosjetiti situacije u kojoj bi oduzimanje vaše slobode bilo za dobro. Kada to vama, drugim ljudima i onom što se naziva širom društvenom zajednicom može od osobite koristi biti da vas se „stavi pod ključ“ određeno vremensko razdoblje? Ne govorimo o klupi za rezervne igrače nego baš o lišavanju slobode! Ako ste vozač, a nije vam mrska konzumacija alkohola i drugih opojnih sredstava, bez osobitog napora možete dokučiti odgovor na to pitanje, štoviše imati i osobno iskustvo lišenja slobode za vlastito i tuđe dobro!

Posjeduju se otprilike i spoznaje što će biti ako vam policijski službenici utvrde dublje zavirivanje u čašicu. No ono što se često smetne s uma je smještaj do otrježnjenja! Triježnjenje koje se ne odvija u toplini vlastitog doma, odnosno na lokaciji po izboru, već pod policijskom paskom.

Zaustave vas, izmjere nedozvoljenu količinu alkohola u krvi i manje-više svi znaju što slijedi, novčana kazna i neko vrijeme bez vozačke, nešto negativnih bodova. A smještaj?! Besplatni  smještaj i ležarina koja se povrh toga odbije od konačno izrečene novčane kazne! Logično je, zar ne? Napuše netko 3 promila,  policija napiše kaznu, zahvali se na suradnji i mahne mu za sretan put, kako da ne! Pa taj netko nakon dvadeset metara krivudave vožnje ubije sebe i još dva, tri  nesretnika koja su mu se našla na putu.

Ne bi išlo! I ne bi bilo dobro da ide! Svima se to čini logičnim, normalnim i zdravorazumskim ograničenjem, dok se njima ne dogodi, a onda se naglo osvijesti značaj slobode kao temeljnog ljudskog prava! Ta robovlasništvo je davno ukinuto, ne mogu se ljudi zatvarati kako kome na um padne! Točno, sve je to točno! Međutim, granice slobode svakog čovjeka sežu do granica slobode drugog čovjeka, kao što vi imate pravo na slobodu drugi imaju pravo na život, onaj isti koji im se može oduzeti aktivnošću pijanog vozača. No da ne bi bilo zablude nije sve u alkoholu  ima ne samo nešto,  nego i štošta opasno u drogama ili lijekovima koji utječu na psihofizičke sposobnosti, odnosno sposobnost upravljanja vozilom.

Za te i takve slučajeve zakon i to ne samo jedan ima rješenje! Crveni karton! Isključenje! Policijski službenik naredbom će privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača i instruktora vožnje: koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom ako je odgovarajućim sredstvima ili uređajima utvrđeno da u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, ili je utvrđeno da u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga ili lijekova, a odbija se podvrgnuti ispitivanju! Zavirite li u čl. 285. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vidjet ćete da piše upravo to! Vozačka dozvola se privremeno oduzima dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najduže do 8 dana.

Ukoliko vozač ne preuzme privremeno oduzetu vozačku dozvolu po isteku mjere opreza, a najkasnije u roku od 3 dana od dana isteka, vozačka dozvola će se dostaviti tijelu u čijoj se evidenciji vodi. Tijelu u čijoj se evidenciji vodi vozač, vozačku dozvolu dostavit će se i u slučaju da je u međuvremenu od nadležnog tijela doneseno pravomoćno rješenje o kazni i izrečenoj zaštitnoj mjeri. Prilikom opisanog postupanja prema vozaču policijski službenik omogućit će vozaču da u primjerenom roku pozove drugoga vozača, koji ispunjava uvjete za upravljanje vozilom u prometu na cesti, da preuzme vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz prometa.

Međutim, to nije sve! Niti je to jedini zakon koji se bavi predmetnom problematikom! Prekršajni zakon. On propisuje kako prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbija se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zatečena u počinjenju prekršaja, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti mjeru! Koju? Smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, ali ne u trajanju duljem od 12 sati. No to nije sve! Ima još! Može odrediti premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva, ali ne dulje od 12 sati. O mjestu premještanja vozila, policija obavještava osobu prema kojoj je naređena ta mjera i vlasnika vozila, ako je riječ o osobi različitoj od vozača, čim je to moguće, a najkasnije do prestanka mjere. Nakon prestanka poduzete mjere vozač ili vlasnik mogu preuzeti vozilo. Ako policija smatra da to ne ugrožava ostvarivanje svrhe mjere, može vozilo i prije isteka roka na koji je mjera određena predati vlasniku ili od njega opunomoćenoj osobi. Troškove premještaja i čuvanja vozila snosi, naravno vozač.

Smještaj u posebnu prostoriju ne može dakle, biti dulji od 12 sati. Nije teško pretpostaviti da će skeptičnima, prvo na um pasti mogućnost zlouporabe takvog postupanja! Je, pa tako me svatko može „smještati u prostoriju“ kad god se sjeti i gdje smo onda? Za  tu priču također, ima lijeka, ako se kojim slučajem nekome i desi. Zakon, isti taj Prekršajni zakon propisuje da za neosnovanu ili nezakonitu primjenu opisane mjere, osoba prema kojoj je mjera poduzeta ima pravo na naknadu štete!

Ako vas zanima koja je cijena ljudske slobode, odnosno njezinog ograničavanja ili lišavanja, postoji odgovor i na to. Zakonski naravno, kako drugačije. Prekršajni zakon nije ostavio nikakvu mogućnost za licitaciju te osobnu, vlastitim mjerilima utvrđenu vrijednost slobode! Doslovno propisuje: „Vrijeme provedeno u uhićenju, zadržavanju i svako oduzimanje slobode u vezi s prekršajem uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu maloljetničkog zatvora i novčanu kaznu, prilikom uračunavanja izjednačuje se svaki započeti dan uhićenja, zadržavanja i svakog drugog oduzimanja slobode te započetih 39,82 eura novčane kazne s jednim danom zatvora.“ Znači, bude li vam sloboda oduzeta tik prije ponoći pa bez slobode provedete još par sati, imajte na umu odredbu koja valorizira svaki započeti dan.

Uvijek  u odnosu na suhoparne zakonske odredbe, stvarni život pruža jasniju sliku o stanju stvari i razvoju mogućih događaja. Sudske odluke odraz su stvarnog života! Općinski sud u Bjelovaru donio je 5. listopada  2023. Presudu Pp-3321/2021-12 kojom je proglasio krivim vozača koji se odbio podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti i izrečena mu je novčana kazna od 1.100,00 EUR,  ali mu se u izrečenu novčanu kaznu uračunava i vrijeme koje je proveo povodom zadržavanja u policiji u trajanju od 2 dana, koje se izjednačuje sa iznosom od 79,64 EUR pa mu preostaje za platiti iznos novčane kazne od 1.020,36 EUR. Naravno to nije sve! Izrečena je okrivljeniku i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B  kategorije u trajanju od tri mjeseca, ali će se u trajanje te izrečene zaštitne mjere uračunati privremeno oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od 1 dan na temelju pravomoćne naredbe o određivanju mjere opreza. Vidite, sve se računa, uračunava i uzima u obzir.

No što je prethodilo ovim sankcijama? Policijski službenik koji je obavljao kontrolu prometa zaustavio je okrivljenika, vozača motornog vozila budući se njegovo vozilo neprimjereno kretalo po kolniku na način da je povremeno djelomično prelazio na lijevu stranu kolnika te se vraćalo na desnu prometnu traku. Jamačno ste  i osobno  već viđali takvo lelujanje vozila po cesti i nastojali se od istog odmaknuti što je dalje i brže moguće, jer se s takvima nikada ne zna! Policija je zaključila da vozač nesigurno upravlja automobilom, što je predstavljalo razlog za kontrolu. U komunikaciji s vozačem iz blizine osjetio se već zadah na alkoholne pare, a i subjektivno je od strane policijskog službenika zaključeno da otežano govori, što je predstavljalo povod da mu se ponudi provođenje alkotestiranja. Vozač je prema navodima policijskog službenika izrijekom odbio takav njegov zahtjev i to bez ikakvog obrazloženja, a posebno onog koje bi se odnosilo na navodne njegove zdravstvene probleme uslijed kojih ne bi mogao ili trebao koristiti mjerni uređaj upuhavanjem zraka u alkometar. Policijski službenik bio je jasnog stava  o tome da okrivljenik niti u jednom trenutku nije tražio niti inzistirao  na vađenju krvi i urina kao drugoj metodi za utvrđivanje stupnja etiliziranosti.

Međutim, ono što je bitno znati i zapamtiti za ubuduće je i stav suda u pogledu obveze policije da vas vodi na vađenje krivi i urina odbijete li puhati, kao i stajalište koje se tiče zdravstvenih tegoba uslijed kojih ste onemogućeni puhati u alkometar. Sud precizno navodi kako treba napomenuti da prema pozitivnim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama,  službena osoba doista ne mora i ne treba upućivati vozača motornog vozila na provođenje analize vađenjem krvi i urina u zdravstvenu ustanovu, čak niti na njegov zahtjev, ako prethodno bez valjanog razloga odbije provođenje prvotnog testiranja alkometrom na mjestu događaja. Naime, to znači da je okrivljenik smio odbiti takvo testiranje samo za slučaj da ima teže zdravstvene probleme zbog kojih bi bio stvarno onemogućen da upuhuje zrak u mjerni instrument, koju tvrdnju nužno mora službenim osobama dokazati izvjesnom medicinskom dokumentacijom i tek bi tada na njegov zahtjev oni bili dužni uputiti ga na vađenje krvi i urina radi utvrđenja stupnja etiliziranosti. Postojanje eventualne viroze kao benignog poremećaja zdravstvenog stanja te  egzistencije Covid-19 svakako ne mogu predstavljati valjan i prihvatljiv razlog zbog kojeg bi okrivljenik imao zakonsko dopuštenje odbiti provođenje alkotestiranja.