Sudska praksa: Kada se umjesto kazne za prometni prekršaj može izreći opomena?!

Vozite po pravilima i propisima i nemojte dolaziti u situaciju da na sudu tražite milost!

Kad se vozač ogriješi o kakav propis koji se tiče vožnje i vozila na umu mu je dnevni red sa samo jednom točkom. Nije u pitanju dilema biti ili ne biti već je li mudrije platiti kaznu šutke i bez pogovora ili ući u pravnu bitku. Uvijek s jednim te istim ciljem osloboditi se kazne ili smanjiti kaznu na najmanju moguću. Nekima se ne da voditi pravne bitke jer ih to umara, odnosi odveć vremena kojeg  ionako nemaju ili su jednostavno svjesni da ne raspolažu argumentima ni dokazima koji bi ih vodili prema željenom cilju. Međutim, postoje i oni drugi koji su uporni. Idem probati, pa što bude. Gotovo da nema prometnog prekršaja koji ne može rezultirati tragičnim posljedicama. Neki nam se čine tako trivijalnim, a zapravo su ustanovljeni „za naše dobro“ i ne samo naše. Korištenje mobitela, primjerice.  Gotov da izrasta iz dlana. Korištenje sigurnosnog pojasa, dobro nisam se vezao za tih par metara, što mi može biti? Naravno da može svašta! Neznatno sam prekoračio dozvoljenu brzinu, eto za par kilometara, nisam ni osjetio. Parkiranje na nedozvoljenom mjestu? Nisam imao kuda, a to mi je tek prvi puta, praštajte, prvi je put, a prvi se siroti mačići u vodu bacaju, zar ne?

Kako procjenjujemo i ocjenjujemo značaj i težinu prometnih prekršaja? Ako se zakonom za pojedini prekršaj prijeti zatvorskom kaznom ili ovećom novčanom kaznom, evidentno je da to nije mačji kašalj! Vodilo se računa zašto su za neke prometne prekršaje propisivale „jeftinije“ a za neke druge drakonske kazne.

Upravo je iznos novčane kazne, zapravo jedan od ključnih faktora kad promišljate hoćete li u prigovoru protiv prekršajnog naloga predložiti, zamoliti da vam sud izrekne tek opomenu! Ne mora se uvijek kažnjavati, ponekad se može samo prekoriti. Upravo to propisuje Prekršajni zakon! Svrha je opomene da se počinitelju prekršaja uputi takva vrsta prijekora kad se s obzirom na sve okolnosti koje se tiču prekršaja i počinitelja radi ostvarenja svrhe prekršajnopravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje.

No kanite li predložiti sudu da vas samo opomene, morate vidjeti je li za prekršaj za koji vas se tereti prekršajnim nalogom predviđena samo novčana kazna i u kojem iznosu je propisana. Naime, ako vam se na teret stavlja da ste počinili prekršaj za koji je kao jedina kazna propisana novčana kazna do 663,61 eura, imate šanse! Ako je propisana u većem iznosu, oprostite se od ideje predlaganja izricanja opomene s uspjehom! Ne može iznad tog iznosa! Ne dozvoljava zakon!

Opomena se može primijeniti od strane suda prema Prekršajnom zakonu samo za prekršaj za  koji je kao jedina kazna, propisana novčana kazna do 663,61 eura i to  ako se prema postupanju počinitelja, njegovoj krivnji i prouzročenoj posljedici radi o očito lakom obliku tog prekršaja i kad se s obzirom na sve okolnosti koje se tiču počinitelja ili posebno njegova odnosa prema oštećeniku i naknadi štete prouzročene prekršajem steknu uvjeti za postignuće svrhe mjere upozorenja bez kažnjavanja. Opomena se može primijeniti i za prekršaje počinjene u stjecaju ako su  za svaki od tih prekršaj stečeni navedeni uvjeti.

Iznos od 663,61 euro vam je jasan, ali ovi daljnji uvjeti čine vam se malo mutni, sve nešto podložno subjektivnoj ocjeni, apstrakciji, eterično, nedefinirano do boli? Što se to treba zapravo ostvariti pa da sud zaključi da je umjesto kazne, čisto dosta opomenuti vas za učinjeni prometni prekršaj. I osim tog, koji bi to bili prometni prekršaji i okolnosti  za koje se čovjek realno i osnovano može nadati tek opomeni? Sudske presude kojima se prihvaća prigovor okrivljenika i prema njemu primjenjuje tek opomena najbolji su odgovor na to pitanje.

Presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Pp -15529/2023 od 19. 10. 2023. prihvaćen je okrivljenikov prigovor i primijenjena opomena,  oslobođen je  i naknade troškova prekršajnog postupka. U igri je bio mobitel! Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Okrivljenik ga je dakako, koristio protivno toj odredbi. U prigovoru je naveo da je kazna od 130 eura previsoka u odnosu na njegova primanja, da je svakodnevno u prometu budući radi kao serviser priključaka, a poslodavac mu nije osigurao bluetooth uređaj iako se mora javljati klijentima. Sud je povodom prigovora ocijenio da je riječ o prekršaju  koji  je s obzirom na okolnosti pod kojima je učinjen, manjeg značaja, da njime nisu nastale teže posljedice. Okrivljenik je priznao izvršenje prekršaja, nije ugrozio druge sudionike u prometu, nije kažnjavan, uzete su u obzir i imovinske prilike okrivljenika te njegovo ponašanje nakon izvršenja prekršaja i eto umjesto 130 eura kazne plus 13,27 eura troškova postupka kako je bilo „odrezano“ u pobijanom prekršajnom nalogu, sud primjenjuje opomenu.

Idemo dalje! Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da se može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku kao mjesta za parkiranje vozila, a ako se postupi suprotno – novčana kazna u iznosu od 30,00 eura. Okrivljenik podnosi prigovor,  navodi da je bio tek kratko zaustavljen i da nikom nije smetao. Općinski prekršajni sud u Zagrebu u presudi Pp-36/2023 od 5.1. 2023. navodi kako nisu nastupile štetne posljedice prekršaja te kako okrivljenik nije do sada prekršajno kažnjavan i primjenjuje opomenu.  Opomenu je isti sud primijenio i u presudi 40 Pp-x/2023 od 17. 11. 2023. prema okrivljeniku kojem je prekršajnim nalogom prvotno izrečena novčana kazna od 92.91 eura. Parkiranje! Okrivljenik je prigovorio, naveo da je teško pokretan, invalid na donje ekstremite 80% i da je parkirao uz ogradu bolnice u kojoj je bio na kontrolnom pregledu, budući nije bilo slobodnog parkirališnog mjesta. Sud je uvažio osobna svojstva okrivljenika, činjenicu da nije do sada kažnjavan, da je riječ o lakšem obliku prekršaja kojeg je okrivljenik priznao kao i da nisu nastale teže posljedice.

Primjera ima još! Nekorištenje sigurnosnog pojasa, propisana kazna od 130 eura. Okrivljenik podnosi prigovor, traži da se prema njemu primjeni opomena, priznajući počinjenje prekršaja ali i svijest o osobnoj odgovornosti uz navod kako je nekažnjavan. Općinski prekršajni sud u Zagrebu presudom Pp-6054/2022 od 8.4. 2022. prihvaća prigovor, primjenjuje prema okrivljeniku opomenu.

Brzina, prekoračenje, neke posebne okolnosti! Vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine čini prekršaj za koji je propisana kazna od 130,00 eura! Može li opomena? Općinski prekršajni sud presudom Pp-8820/23 od 22. 5. 2023. prihvatio je prigovor okrivljenika i primijenio opomenu! Ne samo da je za taj prekršaj isključivo propisana novčana kazna  i to niža od 663,61 euro već je okrivljenik u svom prigovoru priznao prekršaj navodeći da je brzo vozio jer je supruga slomila ruku, a vozilo hitne pomoći nije bilo na raspolaganju te zamolio opomenu i istakao da je nekažnjavan te da su lošeg imovnog stanja budući je supruga 6 mjeseci bila na bolovanju. Očito je i kada imate „životno“ složenu situaciju nije dozvoljeno kršiti prometne propise, jer se tada uslijed manjka koncentracije, stresa uslijed nevolje koja vas je snašla lakše gube i živci i pažnja i stradava lakše nego ikada. Nije to alibi, niti dozvola za kršenje propisa, ali pri izboru kazne, pri uvažavanju prijedloga za opomenom, nije nebitno. Život piše romane, a sudovi presude čak i one kojima se umjesto novčanih kazni izriče opomena.

Uočili ste, dakako, da je ranija nekažnjavanost zajednički nazivnik svim ovim slučajevima. Ukoliko ste neporočni, ne sramite se to istaći i tom se činjenicom otvoreno busati u prsa. Tu se doduše dolazi do jednog bitnog pitanja, preciznije pravnog instituta. Rehabilitacija! U kojem trenutku, iako je bilo prekršajnih grijeha u prošlosti,  smijete osnovano tvrditi da niste kažnjavani! Bilo pa prošlo. Vrijeme liječi sve rane i briše prekršaje iz prošlosti. Kao da ih nikada nije ni bilo, kao rukom odneseno. Doista!

Kad su prometni prekršaji u pitanju ponavljanje je doista majka znanja kako ne treba i znanja da ponavljanje može biti samo, jedino i isključivo otegotna okolnost. Otegotne okolnosti nikom nisu donijele ništa dobra, a osobito ne blažu kaznu i blagonaklonost nadležnih tijela pri postupanju! Ponavljanje prometnih prekršaja ne pomaže, naprotiv odmaže i te kako! Naravno da se vi osobno ne hvalite da se svako malo ogriješite o zakon, međutim te evidencije su živo zlo, svašta u njima piše i čovjeka u tili čas provjere. I kako stoji s kršenjem zakona i je li osuđivan i kakav je po pitanju „negativnih bodova“, samo što ne očitaju aktualnu krvnu sliku.

Protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju počinitelj prekršaja smatra se neosuđivanim po toj odluci o prekršaju i svaka uporaba tih podataka o njemu kao počinitelju prekršaja zabranjena je i nema nikakav pravni učinak. Rehabilitirani osuđenik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti može imati bilo kakve pravne posljedice.