Ne pratite slijepo navigaciju: To zna završiti prekršajima, hrvatski sudovi su jasni po tom pitanju!

Ne valja! Prometna situacija, stanje na cestama, regulacija prometa se konstantno mijenjaju. Navigacija se ažurira ali nikad tom brzinom. Stvarni život može pratiti samo koncentriran um i oči koje pravodobno uočavaju

Ono što morate znati je da vas upotreba pametnih telefona, pametnih sprava i korištenje informacija ne lišavaju odgovornosti kad zaglibite u zabranjenu zonu. Vi ste odlučili njima pokloniti vjeru, pa sad ispaštajte zbog te odluke, ispostavi li se da je pogrešna! Odavno se ne viđaju vozila u kojima vozač ili suputnik ispred sebe drži papirnati plan grada ili kartu zemlje po kojoj vozi. Sve se rjeđe otvara prozor da bi se slučajnog prolaznika, lokalca upitalo za smjer kojim se treba krenuti da bi se stiglo na željenu destinaciju ili pronašlo odgovarajuću ulicu. Čemu komunicirati s ljudima kad postoji navigacija? Utipkaš podatke i pratiš, gledaš, slušaš, sve ti je pokazano, sve ti je rečeno, sve ti se govori! Jedna briga manje! Svi znaju da je ljudski griješiti i zato se ljudima prašta, no mnogi na vlastitoj koži saznaju da i pametne sprave griješe i to žestoko. Navigacija je mnoge dovela u slijepu ulicu, stranputicu, zabranjeni smjer. Nije da nije bilo znakova, nije da nije bilo upozorenja ali tko će se time baviti kad navigacija kazuje put a vi ste joj se prepustili, dušom, tijelom i volanom. Ne valja! Prometna situacija, stanje na cestama, regulacija prometa se konstantno mijenjaju. Navigacija se ažurira ali nikad tom brzinom. Stvarni život može pratiti samo koncentriran um i oči koje pravodobno uočavaju.

Kada ste vi  svoju vožnju, odabir smjera i brzine kretanja s punim povjerenjem, beziznimno i bez zadrške, podesili prema podacima koje vam stižu s navigacije pa zbog toga počinili prekršaj, ispričava li vas to? Jeste li krivi? Može li se uprijeti prstom u GPS i nekako se umanjiti krivnja i odgovornost. Je li to bar neka olakotna okolnosti, ona od koje ovisi odabir vrste i veličina kazne, može li što povoljnije? Prepustio sam se navigaciji i ona me odvela na krivi put, zabranjeni smjer, zavela me posve! Odvela i odvezla ravno u prekršaj. Doista sam vjerovao navigaciji. Odlično, ali navigacija nije alibi za prometni prekršaj. Više sreće drugi put, odnosno ažuriranija navigacija. Jedino se treba nadati da zbog slijepe vjere u podatke navigacije nije bilo ljudskih žrtava. Zdravlje i život najvažniji su, a što se kazne tiče, što se mora,  mora. Slijepa vjera ima svoju cijenu.  Iz sudskih presuda vidljivo je da  ona koja je poklonjena navigacija nije alibi. Tako je presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Pp-5570/2021 od 12. 4. 2021. okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen za vožnju u zabranjenom smjeru, preciznije skrenuo je u jednosmjernu ulicu u koju nije smio s obzirom na svoj pravac kretanja proglašen je krivim, izrečena mu je novčana kazna. U obrani je istakao da je riječ o nepoznatom dijelu grada, da se oslonio na navigaciju ugrađenu u vozilu (pogrešna uputa) i počinio je prekršaj. Sud je kao olakotnu okolnost  naveo da je okrivljenik priznao počinjenje prekršaja, da je iskazao žaljenje, da nije prekršajno kažnjavan iz područja prometa te da prekršajem okrivljenika nisu nastupile nikakve teže posljedice. Ne samo da oslanjanje na navigaciju nije bio  valjan alibi za oslobođenje od kazne, već ga sud nije naveo ni kao olakotnu okolnost.

No pazite na posljedice pravomoćne osude za ovo djelo. Vozač je proglašen krivim, utvrđeno je presudom da je počinio prekršaj iz čl. 49. st. 2.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjiv po čl. 49. st. 4. istog Zakona. A što kaže zakon? Bonus dodatak! Vozaču se u evidenciju upisuju četiri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. tog članka 49. Povjerenje u upute dane navigacijskim uređajem, očito pridonose kolekcioniranju  negativnih prekršajnih bodova, a znate i sami kada ih se skupi dovoljno, vozačka ide u „stanje mirovanja“ neko vrijeme, mnogi zanemaruju značaj i dosege negativnih prekršajnih bodova koji se upisuju kao posljedica pravomoćne odluke o prekršaju.

Samo da ne bi bilo zabune, isti tretman što se tiče utvrđivanja krivnje, odgovornosti, kazne i kažnjavanja ima i postupanje sukladno dobrohotnim uputama danim od suvozača, odnosno putnika u vozilu. Pazi! Ne! Tu lijevo! Joj, krivo!  Tu desno. Svaka čast svima, ali tko tu vozi?  Tko je odgovoran za poštivanje propisa? Koga će kazniti ne bude li sve kako treba. Slušali ste suputnika, zbunio vas je, čujte  ovdje kao kod GPS-a, više sreće i osobne prosudbe drugi put.  Za sada, a i ubuduće kažnjava se samo onaj od koga se očekuje da donosi ocjene i procjene i odgovara za vožnju. Vozač, dakle vi. Ima situacija kad se navigacija i suputnici udruže da vas odvedu u prekršaj, zajedničkim snagama. Jedni kažu ovo, drugi ono, navigacija pokazuje i recitira treće a vozite i kazne plaćate samo vi.

Očito je to iz obrane iznesene u predmetu Pp-10229/2022 u  kojem je presuda  Općinskog građanskog suda donesena 8.7. 2022. Okrivljenik je  u svojoj obrani istakao da vozi uz pomoć navigacije i ona ga je na raskrižju prema željenoj destinaciji vodila ravno za pravac za koji je bilo upaljeno zeleno svjetlo. Međutim, putnica u čije poznavanje navedenog dijela grada se pouzdao mu je u  vozilu u tom trenutku viknula da skrene ulijevo što je on  instinktivno i napravio, iako je za taj pravac bilo upaljeno crveno svjetlo.  Srećom, bila je kasna noć, rijedak promet i nije završilo tragično. Vozač je skrenuo u „debelo crveno“,  skrenuo  ulijevo dok je na semaforu taj pravac bilo upaljeno crveno svjetlo i odmah  hop, policija. Da,  navigacija  s uputama je tu, da, suputnica s drugačijim uputama također, ali tko tu vozi? Tko odgovara? Upute suputnice koje su kontrirale navigaciji i zbog kojih se nesmotreno skrenulo sud nije ocjenjivao ni sa plus ni sa minus, ali je priznanje prekršaja od strane okrivljenika, žaljenje zbog počinjenog prekršaja i dotadašnja nekažnjavanost uzeta kao olakotna okolnost. U konačnici proglašen krivim, izrečena mu kazna. Pa vi vidite koga ćete slušati i u što ćete gledati!

Sudovi na prekršaje do kojih je došlo zbog navigacije ili sugestija suputnika, gledaju kao na bilo koji drugi prekršaj zbog kojeg je došlo zbog ljudske greške. Vaše kao vozača, dakako! Što ste ih slušali? Vi vozite, vi birate, vi odlučujete. Vozač! Navigacija, vaš izbor i to loš ako vas je uvezla ravno u ralje prekršajnog prava. Nije loše korištenje navigacije, ali slijepa vjera i prepuštanje nisu dobre ni u jednoj sferi. Malo više vjere u sebe, vlastite oči, uočavanje, osobna ocjena i procjena prometne signalizacije i stanja u prometu iz neposrednog opažanja stvarne situacije i bit će to dobro!