Česta scena na cestama: Znate li zašto kamioni imaju podignute kotače?

Kada je kamion prazan, podizanjem kotača masa se usmjerava na pogonsku osovinu i tako se poboljšava upravljivost kamiona

Na cestama ćete često u vožnji vidjeti kamione s podignutim kotačima. Znate li zašto se to događa? Ukratko, što više osovina ima, kamion može ponijeti više tereta. No kada je kamion prazan nema pretjeranog smisla da koristiti sve osovine jer je onda manje upravljiv, troši više goriva i gume… Promjena guma na kamionima nije jeftin posao i to se želi izbjeći optimiziranjem njihova rada. Zbog toga se podižu oni kotači na kojima se ne odvija prijenos snage i sam proces upravljanja.

Kada je kamion prazan, podizanjem kotača masa se usmjerava na pogonsku osovinu i tako se poboljšava upravljivost kamiona.