Veliki udar na mrežu: Očekuje se ogromno povećanje potrošnje električne energije do 2030. godine!

Nedavno objavljena studija pokazuje kako je potražnja za strujom eksplodirala u deset godina diljem svijeta te da se do kraja desetljeća očekuje povećanje za više od 600%!

Bi li elektroenergetska mreža mogla izdržati veliku tranziciju na električna vozila? Kada vidite projekcije globalne potražnje za električnom energijom, doista postoji razlog za postavljanje ozbiljnih pitanja! Studija koju je nedavno objavila Finbold web stranica specijalizirana za ekonomska pitanja i financije, pokazuje da će potražnja u narednim godinama naglo porasti: 631,96% do 2030. godine!

U stvarnosti, ovo povećanje nije tako snažno kao ono koje je svijet već doživio u posljednjih deset godina. Na temelju podataka koje je objavila Međunarodna agencija za energiju (IEA), globalna potražnja za električnom energijom zbog korištenja električnih automobila već je porasla za 3630,77% od 2013. godine.

Detaljno, to predstavlja povećanje s 2600 GWh (gigavatsati) u 2013. na 97.000 GWh u 2023. godini. I tako bismo, prema projekcijama, mogli dosegnuti 710.000 GWh 2030. godine!

Ako ovdje govorimo o globalnoj potražnji, studija pokazuje razlike prema regijama svijeta. Ne iznenađuje da Kina prednjači u potražnji za energijom za električna vozila. S 470 GWh u 2013. na 38.000 GWh zbog isključive potrebe za punjenjem automobila na baterije, projekcija za 2030. najavljuje 230.000 GWh ili +505,26%, što predstavlja 32.39% globalne potražnje za električnom energijom za električna vozila. Europa zaostaje za Kinom, s potražnjom od 29.000 GWh u 2023., u usporedbi s 410 GWh deset godina ranije. Stari kontinent je ispred Sjedinjenih Država, koje su 2023. dosegle 22.000 GWh (u odnosu na 560 u 2013.). Ipak, očekuje se da će se naglo povećati do 2030., 945,45% ili 230,000 GWh) i prestići Europu (451,72% ili 160,000 GWh).