Za tumačenje prava u jamstvima morate se pripremiti

Sreća za prodavače je da većina kupaca ne zna dovoljno o svojim pravima pa ni ne prepoznaju trenutak kad su im uskraćena. Također, treba priznati kako sporne situacije ne nastaju samo zbog želje prodavača da izigra kupca. Često su uzrok nesporazuma nerealna očekivanja kupaca

Jamstveni rokovi možda nemaju prodajnu i marketinšku snagu dizajna automobila, imidža ili akcijske cijene, no daleko od toga da ne mogu biti prevaga i dobar argument za kupnju. Što ustvari dobivamo jamstvom? Ukratko, ugovornu i zakonsku obvezu da će u jamstvenom roku svaki kvar ili nedostatak na automobilu koji nije izazvan nepažnjom ili neodgovarajućim rukovanjem korisnika biti otklonjen na trošak proizvođača ili prodavača u punom iznosu. Sadržaj, opseg jamstva, kao i izuzeća razlikuju se od proizvođača do proizvođača i preporučljivo ih je dobro proučiti prije kupnje automobila. U praksi rijetki to čine jer se obično radi o podugačkom štivu, na mjestima pisanom teško čitljivim slovima i suhoparnim pravno-tehničkim jezikom. Kao da je jedini cilj da potencijalni čitatelj odustane od čitanja ne dovršivši naslov. Manevarski prostor koji ostavlja pravna regulativa omogućuje prodavačima ovakve i brojne druge dosjetke, no to ipak ne znači da će kupac ostati zakinut. U konačnici, cilj je zadržati kupca te su zato proizvođači i prodavači spremni učiniti  i malo više od onoga što propisuju jamstveni uvjeti. To podrazumijeva poštovanje određenih pravila igre koja sami nameću, a koja nisu uvijek i sasvim u skladu sa zakonskom regulativom. Sreća za prodavače je da većina kupaca ne zna dovoljno o svojim pravima pa ni ne prepoznaju trenutak kad su im uskraćena. Također, treba priznati kako sporne situacije ne nastaju samo zbog želje prodavača da izigra kupca. Često su uzrok nesporazuma nerealna očekivanja kupaca i pogrešno shvaćanje jamstvenih uvjeta. Koje su najčešće zablude vezane uz jamstvne rokove, donosimo u nastavku teksta.

1. Tvornički jamstveni rok odnosi se na sve dijelove automobila

Ovo je jedna od najčešćih zabluda kad je riječ o jamstvima. Općenito gledano, dijelovi koji se pokvare uslijed prirodnog trošenja zbog uporabe nisu obuhvćeni jamstvom. Koji su to dijelovi? Svi. Znači li to da nam proizvođač može osporiti jamstvo na praktično svaki dio automobila? Ne. Razlika je što se neki troše brže, a neki sporije. Ako nakon godine dana otkažu elektropodizači prozora, jasno je da uzrok nije prirodno trošenje, nego najvjerojatnije tvornička pogreška. S druge strane, kočni diskovi, pločice, spojke, metlice brisača ili žaruljice u farovima dijelovi su koji se ubrzano troše uporabom automobila i na njih je jamstveni rok bitno skraćen. Unatoč tome, i takve se dijelove može reklamirati nakon isteka njihova jamstvenog roka, no pri tome treba biti objektivan i realan. Je li kvar doista posljedica pogreške proizvođača ili načina uporabe vozila? Proizvođači će priznati garanciju na ove dijelove isključivo ako se dokaže da je nastali problem posljedica tvorničke pogreške. Problem je kako to dokazati.

2. Istekom tvorničkog jamstva gubi se mogućnost nadoknade troškova popravka u cjelokupnom iznosu

Istina je da istekom jamstvenog roka prestaju važiti ugovorne obveze prodavača i prodavač nije dužan, zakonski gledano, platiti ni kune za bilo kakav popravak na automobilu. U praksi to ipak nije tako. Činjenica jest da ovisite o dobroj volji prodavača/proizvođača i svojoj upornosti. Ako smatrate da je nastali kvar odgovornost proizvođača, obratite im se sa zahtjevom za naknadu troškova popravka. Ako je riječ o vozilima kojima je nedavno (npr. do godine dana) istekao jamstveni rok, velika je vjerojarnost da će pokriti troškove popravka, ponekad i u punom iznosu. No to je njihova dobra volja. Kako ih udobrovoljiti? Tako da redovito održavate automobil u njihovoj mreži, a ne može odmoći ni ako ste vlasnik još kojeg automobila iste marke. U konačnici sve ovisi koliki budžet ima prodavač za pokrivanje dobrovoljnih popravaka i koliko se zauzme kod nadležnog odjela samog proizvođača. Nije naodmet zaprijetiti s nadležnim institucijama, kao i s izravnim obraćanjem prozvođaču.

3. Za dio koji je zamijenjen ili popravljen u jamstvenom roku jamstveni rok počinje teći ponovno

Zakonski gledano, to bi trebalo biti tako, no u praksi često nije. S obzirom na to da snose troškove popravka u punom iznosu, proizvođači ne produljuju jamstveni rok za dio koji su ugradili ili popravili u jamstvenom roku. Konkretno, dan prije isteka primjerice trogodišnjeg jamstva pokvari se kontrolna jedinica motora i potrebno ju je programirati. Ako se kvar ponovi za godinu dana, više nećete imati pravo na besplatan popravak jer je jamstvo na vozilo isteklo. To je stvar slobodnog tumačenja zakonske regulative, točnije Zakona o obveznim odnosima koji kaže da jamstveni rok počinje ponovno teći samo ako je određeni dio automobila zamijenjen ili bitno popravljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe automobila. E sad, je li programiranje mali popravak ili je time bitno promijenjena kontrolna jedinica? Rasprava bi mogla potrajati.

4. Proizvođač/prodavač daje jamstvo na određeni dio izvan jamstvenog roka bez obzira na to tko snosi troškove njegova popravka kupac ili prodavač/proizvođač

Ovo se pitanje veže uz dobru volju proizvođača da nadoknadi troškove popravka u punom ili većinskom iznosu izvan jamstvenog roka. Na primjer, pokvario se turbopunjač izvan jamstvenog roka. Proizvođač dobrom voljom preuzme na sebe troškove novog turbopunjača i njegove izmjene. Vi sretni odlazite iz servisa, no nakon osam mjeseci turbopunjač se opet pokvari. Vraćate se u servis računajući da na nedavno ugrađeni turbopunjač imate jamstvo, no ispostavi se drugačije. Jamstva nema. Zašto? Zato jer je proivođač preuzeo na sebe troškove popravka. Iako se popravak po dobroj volji ponekad može učiniti kao dobro rješenje, razmislite o participaciji u cijeni popravka. Time ćete ostvariti pravo na jamstvo, a to se možda u konačnici pokaže kao isplativija odluka.

5. Jamstvo gubite održavanjem automobila izvan mreže ovlaštenih servisa

Izvođenje radova redovitog održavanja i popravaka dijelova koji nisu obuhvaćeni jamstvom (redovita izmjena ulja, kočnica, filtra itd.) u ovlaštenim servisima gotovo je neizostavan uvjet svakog jamstvenog ugovora. To je elegantan način kako osigurati posao servisu u sljedećih nekoliko godina. Glavni argument kupaca protiv takve odredbe jest cijena usluge u ovlaštenim servisima i logično je pitanje u kakvoj su uzročno-posljedičnoj vezi izmjena ulja u neovlaštenom servisu i zbog toga odbijena reklamacija na vjetrobransko staklo? Pogreška proizvođača je pogreška proizvođača bez obzira na to gdje mijenjali ulje i filtre. Ovakvim postupanjem se narušava ravnopravno tržišno natjecanje, a da je riječ o ozbiljnoj stvari, potvrđuje i Europska komisija kroz svoje smjernice koje reguliraju područje prodaje i servisiranja motornih vozila i distribucije rezervnih dijelova. U tim smjernicama stoji kako je obveza održavanja automobila u ovlaštenoj mreži kao uvjet zadržavanja jamstva zapravo zlouporaba jamstava od strane prodavača/proizvođača. Drugim riječima, niste obavezni obavljati uljne servise u ovlaštenim servisima, no u spornim situacijama morat ćete dokazati da je ulje promijenjeno i da je korišteno ono koje odgovara specifikacijama propisanim od strane proizvođača. Iste smjernice kažu kako prodavač/proizvođač može odbiti postupiti po jamstvu utvrdi li da su okolnosti koje su dovele do kvara uzročno povezane s činjenicom da je kupac održavao vozilo u neovlaštenom servisu. Konkretno, u neovlaštenom servisu promijenite zupčasti remen koji pukne i uništi motor. Ako se utvrdi da je ugrađeni remen neodgovarajuće kvalitete ili je ugradnja izvedena nestručno, proizvođač ima pravo odbiti popravak prema jamstvenim uvjetima. Također, ne održavate li automobil u ovlaštenom servisu, u pravilu možete zaboraviti na dobrovoljne popravke proizvođača poslije isteka jamstvenog roka. Izbor je na vama.