Unos karamboliranih vozila u Hrvatsku: Za razbijene se također plaća

Dvije su opcije! Namjeravate li karambolirano motorno vozilo u konačnici registrirati i/ili uporabiti na cestama Republike Hrvatske ili ne. Postoji mogućnost, dakako, da ga namjeravate koristiti, primjerice, za rezervne dijelove

Automobili u pogledu kojih je proglašena totalka, odnosno koji se smatraju karamboliranim doista mogu obilovati dobrim dijelovima koji imaju fantastičnu prođu i cijenu. Ne čude stoga upiti koji se tiču unosa karamboliranih vozila u Hrvatsku. Kad je carina i carinjenje u pitanju, pitajte Carinsku upravu, a za poreze pitajte one koji se bave porezom! Carinska uprava nedavno je dala i javno publicirala na svojim internetskim stranicama https://www.carina.gov.hr stajalište koje će otkloniti mnoge dvojbe, a tiče se unosa i oporezivanja karamboliranog motornog vozila. Stav Carinske uprave o toj materiji nedvojbeno je zapravo jedini meritoran.

Carinskoj se upravi upitom obratio državljanin RH na privremenom radu u Njemačkoj koji posjeduje automobil njemačkih registarskih oznaka koji je zbog prometne nezgode karamboliran i nije u voznom stanju. Pitanje je može li se takvo karambolirano vozilo unijeti u RH i pod kojim uvjetima. Carinska uprava odgovor je dala na predmetni upit 10. rujna 2018. (klasa: 410-19/18-11/1509). Što je rečeno u njemu vezano uz unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila?

Postoji mogućnost, dakako, da takvo karambolirano motorno vozilo namjeravate koristiti, primjerice, za rezervne, tj. rabljene dijelove. Ako ste, pak, nakanili takvo karambolirano motorno vozilo nakon unosa u RH koristiti na cestama u RH, takvo je vozilo predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Meritorni propisi kojima je regulirano plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj su Zakon, Pravilnik i Uredba, točnije: Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/2013, 108/2013, 115/2016 i 127/2017), Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 1/2017 i 2/2018) i Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine, broj 4/2018)

Sve što trebate znati piše u tim propisima, ali svakako vas upućujemo i na krajnje korisnu stranicu Carinske uprave na kojoj se ne nalaze samo dragocjene općenite informacije, nego i informativni kalkulator koji će vam omogućiti okvirni izračun iznosa posebnog poreza na motorna vozila. Utipkate podatke i u tili čas okvirni izračun se pojavljuje pred vama. Znat ćete načelno s kojom ‘cifrom’ možete računati i na temelju nje procijeniti isplati li vam se nešto ili ne:

https://carina.gov.hr/obavijest-gradjanima-i-pravnim-osobama-o-postupku-placanja-posebnog-poreza-na-motorna-vozila/4642

https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/dodatne-informacije-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila-3650/informativni-kalkulator-za-izracun-ppmv-a/4838

Ako, dakle, karambolirano motorno vozilo po unosu u RH namjeravate koristiti na cestama, odnosno registrirati, u najboljoj namjeri upućujemo vas da izvršite uvid na internetskim stranicama Carinske uprave. Tamo ćete saznati sve o postupku oporezivanja motornog vozila posebnim porezom i informacije koje se tiču plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

Bitno je pritom za osobu koja je podnositelj porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza za rabljeno motorno vozilo da ona sama može birati kojom metodom će se utvrditi posebni porez. Naime, postoji mogućnost odabira između utvrđivanja iznosa posebnog poreza putem primjene tablice s postocima ostatka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila (Tablica 1 Pravilnika) ili pak putem procjene. Odabir se unosi u odgovarajuće polje (polje 19.) u Obrazac PP-MV.

Ako se podnositelj porezne prijave odluči za utvrđivanje posebnog poreza na temelju Tablice 1 Pravilnika, što posebno navodi u samoj poreznoj prijavi, ne postoji obveza da se s vozilom dolazi u carinski ured. Carinski ured će iznos ostatka posebnog poreza utvrditi poreznim rješenjem bez sastavljanja zapisnika.

Ako se podnositelj porezne prijave odluči za utvrđivanje posebnog poreza putem procjene, dužan je, naravno, dovesti to motorno vozilo u nadležni carinski ured. Utvrdi li se prilikom pregleda motornog vozila u carinskom uredu da motorno vozilo ima nedostatke zbog kojih ne može biti korišteno u prometu ili je to napomenuto u potvrdi o sukladnosti, carinski će ured zastati s postupkom oporezivanja motornog vozila te će tek nakon otklanjanja nedostataka i ponovnog pregleda vozila utvrditi iznos ostatka posebnog poreza.

Situacija je posve drugačija ako baš nemate namjeru registrirati i/ili upotrebljavati motorno vozilo koje nije u voznom stanju, a koje se unosi u RH. Ono, naime, nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Sam vlasnik ili osoba u čijem je posjedu to vozilo određuje njegovu namjenu. Međutim, imajte na umu da je Carinska uprava u svojemu mišljenju posebno skrenula pozornost da se, u slučaju ako se utvrdi da osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koristi vozilo na cestama u Republici Hrvatskoj na koje nije podnijela poreznu prijavu ili platila posebni porez na motorna vozila, radi ni manje ni više nego o nezakonitoj uporabi tog vozila, neovisno je li vlasnik vozila, i obveznik je plaćanja posebnog poreza na motorna vozila.

Napominje se još posebno da se moguća prodaja rabljenih dijelova, obavljanje popravaka ili sl., za što nisu ispunjeni zakonski uvjeti, može smatrati obavljanjem neregistrirane djelatnosti, a to je onda kažnjivo po propisima koji uređuju to područje, tj. odredbama Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Što ćete kad zakonodavac nema smisla za rad u fušu, odnosno za crnu ili sivu ekonomiju.