Kako nastaju oštećenja na cesti: Samo je u Zagrebu prošle godine utrošena 1581 tona asfalta na krpanje udarnih rupa

Iskustva sa zagrebačkih cesta su da 80 posto udarnih rupa nastaje s prelaska zime u proljeće, kad dolazi do pucanja asfalta

Zima je najgore doba za zimogrozne, a u tu skupinu mogli bismo ubrojiti i cestare. Naime, tad eskalira problem s erodiranjem asfalta ili, narodski, nastaju rupe na cesti. Problem je velik, a sam fenomen je poprilično jednostavan. S trošenjem asfalta javljaju se male pukotine. U zimskim mjesecima tu ulazi voda, koja se proboja kroz površinski sloj asfalta. Zamrzavanjem led se širi i ispod asfalta stvaraju se zračni jastuci. Na tim mjestima asfalt lagano nabubri, a prelaskom tisuća vozila preko takvog mjesta neminovno dolazi do pucanja. Eto, tako nastaju rupe na cestama u zimskim mjesecima.

Pedantni Britanci izračunali su da na njihovim cestama trenutno ima oko dva milijuna rupa. Problem nije samo naš, on je svjetski, osobito tamo gdje tijekom zimskih mjeseci temperatura pada na točku zamrzavanja vode i ispod nje.

Imamo informacije od Zagrebačkih cesta koje govore da je ta tvrtka samo u 2018. godini potrošila 1581 tonu asfalta na krpanje udarnih rupa. Tu treba dodati i krpanje oko šahtova, slivnika, krpanje ulegnuća i slično. Iskustva sa zagrebačkih cesta su da 80 posto udarnih rupa nastaje s prelaska zime u proljeće, kad dolazi do pucanja asfalta. Razloge smo naveli…