Ford je došao do zaključka da vozači automobila koji su i biciklisti prije opažaju promjene u prometu

Njima je u prosjeku trebalo 9.25 sekundi da pronađu promjene na fotografijama, a vozačima automobila koji nisu biciklisti 10.68 sekundi

Ford se udružio s psiholozima u svojoj Share Te Road kampanji i proveo jedno zanimljivo istraživanje na 2000 vozača u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Vozači su imali jednostavan zadatak, gledajući dvije slične fotografije morali su pronaći razliku. Rezultati su iznimno zanimljivi. Naime, vozači automobila koji su pritom i biciklisti brže su uočili razlike na fotografijama. Njima je u prosjeku trebalo 9.25 sekundi, a vozačima automobila koji nisu biciklisti 10.68 sekundi. Ford i psiholozi tumače da vozači koji su i biciklisti bolje identificiraju promjene u okolini, odnosno brže će reagirati na prometne situacije. Donosimo vam i tri primjera pa sami izmjerite koliko vam treba da uočite promjene na fotografijama. Možete pokrenuti štopericu na mobitelu pa mjerite. Ispod fotografija vam donosimo i odgovore.

1.

2.

3.

Odgovori: 

1. Na pješačkom semaforu, crveno svjetlo i odbrojavanje

2. Uključen pokazivač smjera na kombiju

3. Druga pješakinja prelazi cestu