Opasnost za okoliš: Bacanje električnih romobila u rijeke, jezera i more nova je ‘zabava’!

Samo je tijekom jedne akcije iz rijeke Seine u Parizu izvučeno više od 12 romobila, a u Marseilleu u moru je pronađena cijela flota od 47 romobila

Stotine tisuća električnih romobila su na cestama, pješačkim i biciklističkim zonama. Nisu registrirani, teško je svima ući u trag, a pogotovo kad se dogodi prometna nesreća. S neregistriranim električnim romobilima pojavio se novi problem: mnogi od njih završavaju u rijekama, jezerima pa čak i u moru. Ogromne su flote romobila za rentanje, mnogo je i fizičkih osoba, vlasnika, romobili se kvare, a neki ni ne čekaju da se pokvare. Iz obijesti ih bace u vodu. Samo je tijekom jedne akcije iz rijeke Seine u Parizu izvučeno više od 12 romobila, a u Marseilleu u moru je pronađena cijela flota od 47 romobila. Osim sigurnosnih problema, električni romobili očigledno nose i probleme za okoliš. Odnosno, u rukama su onih koji ne mare previše za zaštitu okoliša. U rijeci Willamette u američkom Portlandu (na slici) pronađeno je, pak, 57 električnih romobila.