Grad Zagreb predlaže novu mjeru – uklanjanje nepropisno parkiranih bicikala i (električnih) romobila!

Kani se propisati kako se na površinama javne namjene sredstva za osobni prijevoz mogu ostavljati samo na posebno označenim mjestima

Grad Zagreb ozbiljno promišlja o poduzimanju konkretnih aktivnosti kojima bi se na adekvatan način reagiralo konstantno povećanje broja bicikala, romobila i sličnih sredstava za osobni prijevoz na ulicama i pločnicima grada. Upravo kao što se treba riješiti problem „prometa u mirovanju“ tj. parkiranja kada je riječ o automobilima, treba poduzeti adekvatne mjere i za bicikle, romobile, električne romobile i druga sredstva za osobni prijevoz koja se pokreću snagom vozača ili uz pomoć elektromotora. Kritike na račun električnih romobila pršte, a oči bodu prizori koji svjedoče kako se bicikli se ostavljaju i vežu svuda, za ograde, prometne znakove, stupove javne rasvjete, sve što se vozaču bicikla učini iole pogodnim za sprečavanje krađe prometala.

U Gradu Zagrebu zaključno s 14. 11. 2019. na 161 lokaciji bilo je postavljeno 904 stalka za bicikle što omogućuje parkiranje za 1808 bicikala. Međutim, kontinuirano povećanje broja bicikala, romobila i sličnih sredstava za osobni prijevoz zahtjeva povećanje i broja lokacija za njihovo ostavljanje. Također se javila potreba za pravnim normiranjem mjesta na kojima se takva prijevozna sredstva mogu ostavlja i sankcioniranjem onih koji krše norme!

Radi ostvarenja tog cilja Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu upućen je predstavničkom tijelu Grada Zagreba (Skupštini). Njime se između ostalog regulira i pitanje uklanjanja nepropisno ostavljenih bicikala, romobila i drugih sredstva za osobni prijevoz koja se pokreću snagom vozača ili uz pomoć elektromotora. Oni se naime, u Prijedlogu odluke nazivaju „sredstvima za osobni prijevoz“. Ono što će osobito biti zanimljivo „biciklistima i romobilistima“ te inim korisnicima spomenutih sredstava za osobni prijevoz je prijedlog za njihovim uklanjanjem u slučaju nepropisnog ostavljanja, ali i stjecanjem statusa napuštenog sredstva ako ga vlasnik ne preuzme u određenom roku.

Stoga se kani propisati kako se na površinama javne namjene sredstva za osobni prijevoz mogu ostavljati samo na posebno označenim mjestima. U protivnom, dakle ukoliko spomenuta sredstva za osobni prijevoz ne budu ostavljena na posebno označenim mjestima bit će uklonjena i odložena u određeni prostor. Uklonjeno i odloženo sredstvo za osobni prijevoz kojeg vlasnik ne preuzme u roku 30 dana od dana uklanjanja smatrat će se napuštenim! Odluku o postupanju s napuštenim sredstvima za osobni prijevoz donijet će gradonačelnik na prijedlog gradskoga upravnoga tijela nadležnoga za komunalne poslove.