Prometna pravila: Samo zbog zdravstvenog razloga možete izbjeći korištenje sigurnosnog pojasa u automobilu!

Osoba koja iz zdravstvenih razloga ne može koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu podnosi zahtjev izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite

Korištenje sigurnosnih pojaseva u vozilu je obveza! No, pojaseve biste trebali koristiti i zbog svoje sigurnosti, a ne samo stoga što tako zapojvijeda slovo zakona. Međutim, u nekim situacijama možete dobiti ‘poštedu’. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.

Iznimno od ove odredbe, sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Postupak, uvjete i način izdavanja uvjerenja propisuje minister nadležan za zdravstvo.

Nadalje, Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu (NN 42/12) propisuje kako se zdravstvenim razlozima smatraju se kronične bolesti, deformiteti tijela, povrede ili stanja kod kojih bi korištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu moglo dodatno narušiti zdravlje, odnosno ugroziti život ili oporavak te dovesti do neželjenih komplikacija, prijevremenog poroda te mogućeg invaliditeta te osobe. Osoba koja iz zdravstvenih razloga (privremeni ili trajni) ne može koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu podnosi zahtjev izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite za izdavanje Uvjerenja o nemogućnosti korištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu iz zdravstvenih razloga, na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog e-mail-a.

Zdravstveni razlog koji onemogućava korištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu utvrđuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na temelju zdravstvenog pregleda i uvidom u zdravstveni karton osigurane osobe. Kada izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite zdravstvenim pregledom i uvidom u zdravstveni karton osigurane osobe ne može utvrditi zdravstveni razlog koji onemogućava korištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu, obvezan je zatražiti mišljenje specijalista određene specijalnosti.

Na traženje izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, specijalist određene grane specijalnosti obvezan je odgovoriti da li je zdravstveno stanje osobe razlog nemogućnosti korištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje u motornom vozilu te navesti da li se radi o privremenom ili trajnom zdravstvenom razlogu. Ako zdravstveni razlog bude ocijenjen kao privremen, u Uvjerenje se obvezno upisuje rok na koji se Uvjerenje izdaje.