Posljedice novog zakona: Više od stotinu vozača već je završilo u zatvoru zbog prometnih prekršaja! Kakva su pravila života iza rešetaka?!

Podaci govore da je u samo prvih sto dana primjene izmijenjenog Zakona o sigurnosti prometa na cestama u zatvor bilo poslano pravomoćnim odlukama mnogo više od stotinu vozača

Zbog kršenja prometnih propisa, od posljednjih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama lakše je nego ikad završiti iza rešetaka. Podaci govore da je u samo prvih sto dana primjene izmijenjenog Zakona o sigurnosti prometa na cestama u zatvor poslano pravomoćnim odlukama puno više od sto vozača.  Postoji očito mnogo ljudi kojima se to desilo i još veći kojima će se to tek desiti. Kad vozaču bude pravomoćno izrečena zatvorska kazna i kad se nađe iza rešetaka, nije to samo jedan posve novi svijet za njega. To je posve nova situacija i za niz drugih osoba. Posve nova, neviđena! Što je s radnim odnosom dok vozač izdržava zatvorsku kaznu, što je s egzistencijom njegove obitelji, kako objasniti djeci zašto nema mame ili tate? 

Teško je u početku dok se ne pohvataju konci. Međutim, pravila postoje i propisana su. Prvenstveno je u igri Zakon o izvršavanju kazne zatvora! Taj zakon radi bitnu razliku u tretmanu između osoba kojima je kazna zatvora izrečena  u kaznenom postupku (kaznena djela u cestovnom prometu) i onih kojima je zatvorska kazna izrečena u prekršajnom postupku, odnosno kazna zatvora kojom je zamijenjena novčana kazna izrečena u prekršajnom postupku. Ova potonja osoba naziva se kažnjenikom. Kad je riječ o zatvorskoj kazni izrečenoj u prekršajnom postupku, ona se izvršava u zatvoru prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe kojoj je kazna izrečena.  Kažnjenik tijekom izdržavanja kazne može koristiti svoje rublje, odjeću, obuću i posteljinu te o svojem trošku nabavljati hranu, u skladu s kućnim redom. Uz to, kažnjenika se smješta odvojeno od zatvorenika i zatvorenika kojemu je određen istražni zatvor.

Sve počinje od ulaznih vrata. Zatvorenika se prima u kaznionicu ili zatvor na temelju rješenja o upućivanju. Pri dolasku utvrđuje se istovjetnost i nakon prijama ovlaštena službena osoba obavit će osobnu pretragu zatvorenika i pregled tijela. Osobne stvari će se pregledati, neke se mogu zadržati, a neke ne. Što se može ponijeti? Zakon kaže kako zatvorenik prigodom prijama može zadržati: rublje, odjeću, obuću, remen za hlače, pribor za brijanje koji ne ugrožava sigurnost, posteljinu, novčanik, notes, vjenčani prsten, sat, olovku, lulu, cigarete, duhan, upaljač, knjige, fotografije, baterijski radioprijamnik te druge stvari za osobnu uporabu i higijenu.

Zatvorenik ima pravo na posjete članova obitelji dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju najmanje jedan sat. Samo da pojasnimo tko se smatra članom obitelji u ovom slučaju. Članovi obitelji zatvorenika su njegov bračni ili izvanbračni drug, rođaci u ravnoj lozi, rođaci u pobočnoj lozi do zaključno trećeg stupnja, posvojenici i posvojitelji, tazbinski srodnici do zaključno drugog stupnja te skrbnik. U pogledu maloljetne djece vrijede posebna pravila. Oni, naime, mogu posjećivati roditelja zatvorenika svaki tjedan i blagdanom. Maloljetna djeca do 14 godina posjećuju zatvorenika u pratnji odrasle osobe člana obitelji ili skrbnika. Što je recimo s prijateljima koji vam možda i  više od članova obitelji znače? Zakon kaže da zatvorenika po odobrenju upravitelja mogu posjećivati i druge osobe, znači mogu i prijatelji po odobrenju. Samo da znate, neki ljudi imaju iznimno brojnu rodbinu, po prirodi stvari ne mogu baš svi odjednom nahrupiti zatvoreniku u goste. Broj posjetitelja može se ograničiti do broja kojim se jamči sigurnost i red te sigurnost posjetitelja. Posjetitelji, pazite na osobne dokumente, ponesite ih jer posjetitelj mora dokazati svoju istovjetnost i budite svjesni da  kaznionice, odnosno zatvori vode evidenciju posjetitelja, koja sadrži osobne podatke posjetitelja i datum posjeta. Nema tajnih posjeta!

Vrijeme pisanja papirnatih pisama nije stvar daleke prošlosti kad je riječ o zatvoru. Eto zgode za iznalaženje vlastitog zatomljenog talenta osuđenog vozača!  Zatvorenik ima pravo na neograničeno dopisivanje na vlastiti trošak. Naravno da se u zatvoru, zatvorenoj kaznionici i zatvorenom odjelu kaznionice sadržaj pisama nadzire. Što se tiče manije telefoniranja, mobiteli nisu dopušteni, ali zatvoreniku se omogućuju i  telefonski razgovori u skladu s odredbama kućnog reda. Troškove telefoniranja u pravilu snosi zatvorenik. Ta se aktivnost također može nadzirati. 

Primanje paketa je dopušteno. Zatvorenik ima pravo jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket s dopuštenim stvarima. Pazite pošiljatelji, i za vas su propisane neke obveze. Pošiljatelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja od članova obitelji, a po odobrenju upravitelja i druge osobe.  Paket se, nemojte ni sumnjati, otvara i pregledava u nazočnosti zatvorenika. Što ako čovjeku iza rešetaka nešto hitno zatreba od potrepština, a to nije stiglo u paketu? Kupiti! U prodavaonici kaznionice, odnosno zatvora zatvorenik može o svojem trošku nabavljati prehrambene i druge stvari za osobnu uporabu. Prilikom opskrbljivanja prodavaonice uvažavat će se opravdane potrebe zatvorenika. Ako u kaznionici, odnosno zatvoru nema prodavaonice, upravitelj je dužan osigurati nabavu potrepština na drugi odgovarajući način. Kupnja. Nema druge. Međutim, čime? Kao i na slobodi, novcem. Naime, prilikom prijama zatvorenikov novac popisuje se u njegovoj nazočnosti i pohranjuje na polog novca ili ostaje kod zatvorenika u skladu s kućnim redom. Pored toga, zatvorenik ima pravo od članova obitelji i druge osobe primati te slati novac posredovanjem kaznionice, odnosno zatvora. O prometu novca s pologa vodi se evidencija. Štoviše čak, zatvorenika će se najmanje jedanput mjesečno upoznati sa stanjem novca na pologu te će se pored toga na zatvorenikov zahtjev dio njegova novca položiti  u banku ili štedionicu, sve o njegovu trošku. 

Što je s poslom i radom? Nedvojbeno zatvorenik može, uz osobni pristanak, raditi izvan kaznionice, odnosno zatvora kod drugog poslodavca na temelju ugovora koji s poslodavcem sklapa kaznionica, odnosno zatvor. Ono što je mnogima puno zanimljivije je pitanje što je sa starim poslom. Zakon kaže kako se zatvoreniku uz pristanak poslodavca može odobriti nastavak rada kod poslodavca, pod uvjetom da mu je izrečena kazna zatvora do jedne godine, dakako ako uz nju nije izrečena zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti.  Zatvoreniku koji samostalno obavlja gospodarsku i drugu djelatnost, a kojemu je izrečena kazna zatvora do jedne godine, može se odobriti nastavak obavljanja iste djelatnosti u ili izvan kaznionice, odnosno zatvora. Dok zatvorenik samostalno obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, sam snosi troškove svojega smještaja i obavljanja djelatnosti u toj kaznionici, odnosno zatvoru.

Kad sve analizirate i nije baš tako silno strašno te se može preživjeti, zar ne? Ako niste spremni u ovom trenu za život bez slobode, možda razmišljate kako biste ipak čitavu stvar malo prolongirali? Za postoji opcija. Odgoda izvršenja. Razlozi za odgodu su: teška akutna bolest ili znatno pogoršanje postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru, smrt člana obitelji osuđenika, potreba obavljanja ili dovršenja neodgodivih sezonskih radova te radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, a u obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe, obveza osuđenika u dovršavanju započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta. Odgoda se također može tražiti zbog završetka školske godine ili polaganja ispita, djeteta mlađeg od godinu dana o kojem osuđenik skrbi, trudnoće osuđenice ako do porođaja ne preostaje više od šest mjeseci ili rizična trudnoće osuđenice. Razlog može biti i potreba osiguranja skrbi za odgoj i čuvanje maloljetnih osoba, te starih, bolesnih ili nemoćnih osoba u obitelji osuđenika ili uzdržavanih osoba za koje postoji potreba skrbljenja prema mišljenju centra za socijalnu skrb nadležnog prema njihovu mjestu prebivališta, a koju je obvezan osigurati osuđenik. Sveukupna odgađanja izvršavanja kazne mogu trajati ukupno najdulje 20 mjeseci, osim iz razloga koji se tiču bolesti.