Smjernice Europske komisije: EU države sa sličnom (dobrom) epidemiološkom situacijom trebale bi dopustiti putovanja iz jedne u drugu!

Komisija predlaže postupni i koordinirani pristup koji započinje ukidanjem ograničenja između područja ili država članica sa sličnim epidemiološkim situacijama

Europska komisija izdala je smjernice u suzbijanju epidemije koronavirusa, odnosno pokretanja gospodarskih aktivnosti, ponajviše turizma. Slobodno kretanje i prekogranična putovanja ključni su za turizam. Kad države članice uspiju smanjiti cirkulaciju virusa, ograničenja slobodnog kretanja treba zamijeniti ciljanim mjerama. Ako opće ukidanje ograničenja nije opravdano zdravstvenom situacijom, Komisija predlaže postupni i koordinirani pristup koji započinje ukidanjem ograničenja između područja ili država članica sa sličnim epidemiološkim situacijama. Pristup također mora biti fleksibilan, uključujući mogućnost ponovnog uvođenja određenih mjera ako to zahtijeva epidemiološka situacija.

Načelo nediskriminacije posebno je važno: kada država članica odluči dopustiti putovanje na svom teritoriju ili u određene regije i područja na svom teritoriju, to bi trebala učiniti na nediskriminirajući način – dopuštajući putovanje iz svih područja, regija ili zemlje u EU sa sličnim epidemiološkim uvjetima.

Obnova transportnih usluga diljem EU-a uz zaštitu zdravlja prijevoznika i putnika – smjernice predstavljaju opća načela za sigurnu i postupnu obnovu prijevoza putnika zračnim, željezničkim, cestovnim i vodnim putovima. Smjernice daju niz preporuka, poput potrebe za ograničenjem kontakta između putnika i prijevoznika, kao i samih putnika, smanjujući, gdje je to moguće, gustoću putnika.

Smjernice također uključuju indikacije o uporabi osobne zaštitne opreme, poput maski za lice i odgovarajućih protokola u slučaju da putnici pokazuju simptome koronavirusa. Smjernice također daju preporuke za svaki vid prijevoza i pozivaju na koordinaciju među državama članicama.

Države su se uz potporu Komisije dogovorile o smjernicama za osiguravanje prekogranične interoperabilnosti pomoću aplikacija za praćenje situacije, tako da se građani mogu upozoriti na potencijalnu infekciju koronavirusom. Takve aplikacije za praćenje moraju biti dobrovoljne, transparentne, privremene, sigurne, koristeći anonimne podatke, treba se oslanjati na Bluetooth tehnologiju i moraju biti operabilne preko granica. Interoperabilnost je presudna: građani EU-a moraju biti u mogućnosti primati upozorenja o mogućoj infekciji na siguran i zaštićen način, gdje god se nalazili u EU i bez obzira na aplikaciju koju koriste.

Građani koji ne mogu na putovanje trebali bi dobiti vouchere, koje bi mogli iskoristiti na druga putovanja. EK je izdala i niz smjernica za hotele i druge turističke objekte.