Europska unija kreira veliki plan za električne automobile: U pripremi su investicije u visini 100 milijardi eura!

Europska unija planira ozbiljna ulaganja u proizvodnju baterija za električna vozila

Po svemu sudeći, Europska unija planira još snažnije investirati u električne automobile. Naime, u pripremi je gospodarska strategija EU u kojoj se spominje ulaganje do 100 milijardi eura u obnovljive izvore energije u automobilskoj industriji. Naravno, uvjerljivo najveći dio budžeta odnosit će se na električne automobile.

Uz niz manjih ulaganja, ključne stavke su 20 milijardi eura subvencija za kupnju električnih automobila te od 40 do 60 milijardi eura za sve vrste istraživanja, širenje mreže punionica električnih automobila i slične projekte… Najvažnija investicija odvijat će se pod okriljem Europske alijanse za baterije, čiji je cilj već za dvije godine imati milijun zaposlenih radnika u sektoru proizvodnje baterija za električna vozila – kako bi se smanjio utjecaj Kine u tom segmentu.

Hoće li u svemu ovome svoje mjesto pronaći i Hrvatska? Sad je pravo vrijeme za lobiranje i kreativnost…