Zauzimanje nogostupa stolovima, kioscima…: Zakon točno propisuje koliko prostora mora ostati za pješake!

Tako u Zakonu piše da se javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova

Epidemiju koronavirusa polako zaboravljamo, život se vratio, kafići su otvoreni… Jedno od zanimljivih pitanja u prometu je prostor, kojega često manjka u gradovima ili na obali. Zakon o sigurnosti prometa na cestama je jasan po tom pitanju. U članku 34. definirano je koliko prostora mora ostati za nesmetan prolazak pješaka. Tako u Zakonu piše da se javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim istim tim Zakonom. Kazna za fizičku osobo koje se ne pridržava toga je 500 kuna.

Nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1.6 m. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.