Studija je pokazala očigledno: U naletu na pješake SUV-ovi su smrtonosni!

Situacija je dramatičnija u nesrećama pri brzinama većima od 64 km/h. Smrtnost pješaka u sudaru sa SUV-ovima je 100-postotna

Ne treba biti pretjerano mudar pa zaključiti da su SUV-ovi pogubniji za pješake od, primjerice, limuzina. Visok prednji kraj u sudaru transferira više energije na tijelo pješaka, a posebno su ugroženi zdjelica i prsa.

Istraživanje je proveo američki Osiguravateljni institut za prometnu sigurnost (IIHS), prateći 79 nesreća u saveznoj državi Michigan, a rezultati su sljedeći – pri brzinama od 30 do 63 km/h 30 posto nesreća u kojima sudjeluju SUV-ovi je kobno za pješake, u odnosu na 23 posto nesreća ostalih automobila. No, situacija je dramatičnija u nesrećama pri brzinama većima od 64 km/h. Smrtnost pješaka u sudaru sa SUV-ovima je 100-postotna, dok je broj poginulih u naletu drugih vozila 54 posto.