Španjolsko Državno odvjetništvo: Na cestama prevladavaju mačo prometni znakovi na kojima žena uvijek prati muškarca!

Ukazuje se da znakovi uglavnom predstavljaju muškarca kao pješaka ili kao vozača, dok se u drugima žena pojavljuje u situaciji ovisnosti i podređenosti

Na cestama prevladavaju mačo prometni znakovi. Tako to smatra Državno odvjetništvo, koje u Godišnjem izvještaju za 2019., predstavljenom na otvaranju sudske godine, ukazuje na to da znakovi uglavnom predstavljaju muškarca kao pješaka ili kao vozača, dok se u drugima žena pojavljuje u situaciji ovisnosti i podređenosti.

Državno odvjetništvo ukazuje da su znakovi protivni načelima jednakosti i dalje prisutni u prometnoj signalizaciji i navodi dva konkretna primjera – ploču na kojoj žena prati muškarca u hodu i onu koja upozorava na blizinu škole u kojoj je dječak vodi djevojčicu za ruku.

Ovo su i neki primjeri znakova na kojima su muške figure