Balkanske termoelektrane zagađuju zrak kao sve ostale termoelektrane u Europi zajedno!

Zaključeno je da njihov rad predstavlja zdravstveno i ekonomsko opterećenje za cijelu Evropu

Građani BIH, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije zbog svojih termoelektrana, udišu zrak koji je jedan od najzagađenijih na svijetu. Tih 16 elektrana zajedno zagađuju zrak kao sve ostale elektarne u Europi, a ima ih još 296.

Iako je korona pandemija tijekom travnja donijela 17 postotno smanjenje u emisijijama ugljičnog dioksida diljem svijeta, službeno samo je malo koristi bilo za stanovnike Balkana.

Prljave elektrane koje se nalaze u BIH, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji su glavni razlog da gradovi poput Sarajeva i Beograda imaju jedan od najzagađenijih okoliša u svijetu prema grupi HEAL (Bankwatch Network and Health and Enviromental Alliance). 

Većina tih elektrana je zastarjela i potiču iz komunističkog režima pa elektrana na ugljen s 8-gigawattnim kapacitetom emitira istu količinu zagađenja  sumporovog dioksida (So2) kao elektrane u EU zemljama koje generiraju 30 puta više energije, piše Radi oFree Europe. 

Ali čistije elektrane u EU su usvojile EU standarde i regulacije kako je napisano u briselskom europskom Green Dealu.

U 2018., ukupna količina sumporovog dioksida iz tih elektrana bila je 600 posto veća nego li je dozvoljena granica.

Zaključeno je da njihov rad predstavlja zdravstveno i ekonomsko opterećenje za cijelu Evropu, pri čemu posljedice i troškove snose i građani Evropske unije.

BIH: Ugljevik, Kakanj, Tuzla, Gacko, Stanari

Kosovo: Kosovo A, Kosovo B

Crna Gora: Pljevlja

Sjeverna Makedonija: Bitola, Oslomej

Srbija: Kostolac-A, Kostolac B, Kolubara, Morava, Nikola Tesla-A, Nikola Tesla-B.