Najava izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama: Regulira se pitanje električnih romobila, neovlašteno korištenje parkiranih mjesta u punionicama za električna vozila…

Na sve ove probleme, pokušat će se kreirati zakonske odredbe koje će ih pokušati riješiti na najbolji mogući način

Ministarstvo unutarnjih poslova je u javnu raspravu uputilo Obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama. Svakodnevni život iznjedrio je probleme na koje treba reagirati zakonom jer drugačije ne ide! Primjenom važećeg Zakona o sigurnosti cestovnog prometa  u praksi uočene su nejasnoće i problemi. Ne možete nikoga kazniti za nešto što u propisima nije predviđeno kao prekršaj, pa sukladno tome nije propisana ni kazna.

Tako će se budućim izmjenama i zakona nastojati pokrpati pravne praznine u sljedećim slučajevima:

– prometovanje električnih romobila i sličnih uređaja na električni pogon,

– parkiranja na mjestima namijenjenim za punjenje vozila na električni pogon dok se vozilo ne puni,

– povećanog broja izvanrednih nadzornih zdravstvenih pregleda za vozače,

– različitosti sankcija za vozače koji posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu i vozačke dozvole drugih država,

– problema prometovanja vozila registriranih crvenim registarskim pločicama izvan Republike Hrvatske.

Pticama na grani, a osobito nesretnim pješacima jasno je kako se povećanjem broja električnih romobila i sličnih proizvoda na električni pogon na tržištu u prometu pojavio i sve veći broj korisnika, čije prometovanje nije na zadovoljavajući način normirano niti jednim propisom u Republici Hrvatskoj.

Uočen je problem koji se tiče onemogućavanje rada punionica za vozila na električni pogon na način da se na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila parkiraju vozila koja ne koriste usluge punjenja već usluge besplatnog parkirnog mjesta.

Nadalje, ima problema i koji se tiču zdravlja vozača. Porastom broja obavijesti liječnika o promjeni zdravstvenog stanja vozača te njihova upućivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled došlo je do povećanja troškova kako vozača, tako i mjesno nadležnih policijskih uprava i postaja.

Pored toga postoji i problem koji se tiče vozača s tuđim vozačkim dozvolama. Nejednake sankcije za vozače koji posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu i vozačke dozvole drugih država, a koje se očituju u tome da osobi koja posjeduje vozačku dozvolu koja nije izdana u Republici Hrvatskoj nije moguće ograničiti korištenje vozačke dozvole nakon što se zbog utvrđenih prekršaja u prometu na cestama prikupi propisani broj negativnih prekršajnih bodova.

Postoje i problemi koji se javljaju kod stranih tijela za nadzor prometa koji prilikom kontrole vozila registriranih u Republici Hrvatskoj i označenih registarskim pločicama s crvenim brojkama i slovima, koje u pojedinim slučajevima smatraju nelegalnim te takva vozila podvrgavaju dodatnim (duljim) provjerama.

Na sve ove probleme, pokušat će se kreirati zakonske odredbe koje će ih pokušati riješiti na najbolji mogući način. Ostaje nam da se nadamo i čekamo konkretan tekst prijedloga zakonskih izmjena.