Nezadovoljstvo uslugom servisa vozila: Kako se možete žaliti i koji su rokovi?!

Naručitelj koji je uredno obavijestio izvoditelja radova da izvršeni rad ima nedostataka, može zahtijevati od njega da nedostatak otkloni i zato mu odrediti primjeren rok

Koje opcije Vam stoje na raspolaganju kad na primjer lakirer ne odradi svoj posao kako treba? Kada ga „sfuša“! Pazite riječ je o ugovoru o djelu! Primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima koje reguliraju ugovor o djelu! Vi kao vlasnik vozila, odnosno naručitelj imate određena prava! Prvo i osnovno, kod preuzimanja vozila dajte si truda! Bez žurbe polako! Pomno sve pregledajte, zavirite gdje treba i ne treba! Gledajte i posvijetlite lampom ako treba iz svi kutova! Nemojte da vas požuruju, vi i vaš novac ne zaslužuju nikakvo požurivanje! Naručitelj je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovitom tijeku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijestiti izvođača. Naravno da vam telefon prvo pada na um, međutim, ne libite se nikako slanja e maila kao ni staromodnog pisma s povratnicom! Kad se krenete tužakati po sudu možda ćete morati dokazivati da ste obavijestili izvođača radova! Ukoliko naručitelj na poziv izvođača da pregleda i primi izvršeni rad to ne učini bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen. Nakon pregleda i primanja izvršenog djela izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju. Ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se ipak može pozvati na njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvođača što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja. U svakom slučaju, istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručitelj se više ne može pozvati na nedostatke.

Dobro, obavijestili ste izvođača, primjerice autolimara da ima nedostataka i što sad. Što možete tražiti od njega? Naravno da vam je mrak pao na oči i da s njim ne želite više nikada imati posla. Ne pada vam na pamet da vam ikad više takne bilo što, a ponajmanje auto! To su želje, a što kaže zakon?

Naručitelj koji je uredno obavijestio izvođača da obavljeno djelo ima neki nedostatak može zahtijevati od njega da nedostatak otkloni, i za to mu odrediti primjeren rok. Tek nakon toga slijedi, možemo slobodno reći druga faza. Propisano je naime, istim tim zakonom kako, ukoliko izvoditelj radova ne otkloni nedostatak do isteka roka koji mu je naručitelj odredio, naručitelj može po svom izboru izvršiti otklanjanje nedostatka na račun izvođača, ili sniziti naknadu, ili raskinuti ugovor.

Inače, ukoliko uklanjanje nedostatka zahtijeva pretjerane troškove, izvođač može odbiti da ga izvrši, ali u tom slučaju naručitelju pripada, po njegovu izboru, pravo na sniženje naknade ili raskid ugovora te pravo na naknadu štete.

Imate prava, međutim ne možete tražiti „kruha preko pogače“, odnosno ne možete tražiti što vam se prohtije i kad vam se prohtije! Dođe li do sudovanja, sud će vas odbiti. Morate postupati točno po propisu i redom koji propis utvrđuje.

Zorno je to moguće prezentirati uz pomoć presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu Gž-846/2019-3 od 25. studenog 2019. Naime, u ranijem postupku koji je prethodio toj presudi utvrđeno je kako su stranke zaključile usmeni ugovor o djelu kojim su dogovorili popravak određenog vozila, koji je obuhvaćao lakiranje za ugovoreni iznos od 1000 EUR, te servis motora i stavljanje zaštite, koje radove je naručitelj radova trebao naknadno platiti. Serviser je predao vozilo i za obavljene radove ispostavio račun na iznos od 11.863,50 kn. Međutim naručitelj radova je pri preuzimanja vozila imao prigovore na obavljene radove u vidu nedostataka na lakiranim dijelovima vozila – vidljive neravnine, prijelazi s boje na boju, pa se vide tzv. suze, neravnine na desnim vratima i samo kozmetički lakirani rubovi i pragovi lijevih i desnih vrata. Te je primjedbe odmah telefonskim putem priopćio. Odmah nakon što je preuzeo vozilo. Druga strana je u telefonskom razgovoru pristala otkloniti sve nedostatke, ali naručitelj radova to nije prihvatio i naknadno je otklonio sam nedostatke, nakon podnošenja tužbe.

Sud je, pazite dobro, odbio njegov tužbeni zahtjev da mu isplati iznos od 26.500,00 kn i naknadi parnični trošak. Istaknuto je od stane suda upravo ono što piše u zakonu, a piše kako naručitelj koji je uredno obavijestio izvoditelja radova da izvršeni rad ima nedostataka, može zahtijevati od njega da nedostatak otkloni i zato mu odrediti primjeren rok, a ukoliko izvoditelj radova ne otkloni nedostatak do isteka roka koji mu je naručitelj odredio, naručitelj može po svom izboru izvršiti otklanjanje nedostatka na račun izvođača, ili sniziti naknadu, ili raskinuti ugovor.

Ujedno je navedeno u presudi i kako naručitelj može raskinuti ugovor ukoliko je nedostatak takav da djelo čini neupotrebljivim ili bi posao bio obavljen u suprotnosti s izričitim uvjetima ugovora. Naručitelju također pripada pravo na traženje naknade razmjerno vrijednosti rada bez nedostataka i vrijednosti s nedostatkom. Međutim, u konretnom slučaju sud je zaključio da nedostaci na koje je tužitelj ukazivao prilikom preuzimanja vozila (nedostaci lakiranja) nisu takvi da djelo čine neupotrebljivim, odnosno da bi tuženik posao obavio u suprotnosti sa izričitim uvjetima ugovora o djelu, pa tužitelju ne pripada pravo tražiti isplatu novca potrebnog za otklanjanje nedostatka, jer to pravo nije utemeljeno na zakonu, obzirom da je pitanje otklanjanja nedostatka mogao riješiti samo na način kako proizlazi iz navedenih zakonskih odredbi, a kako tužitelj nije postupio.