Jedna anketa pokazuje da vozači ne prepoznaju ni osnovne prometne znakove

Čak 62 posto vozača nije znalo da crveni krug i horizontalna bijela crta znači 'zabrana prometa u jednom smjeru'

Velika Britanija je država s najmanje stradalih u prometu u Europskoj uniji (još je tamo), ali vozači u taj državi su kronično needucirani o prometnim znakovima. Istraživanje je provedeno na čak 1200 vozača, a rezultati u poražavajući. Čak 62 posto vozača nije znalo da crveni krug i horizontalna bijela crta znači ‘zabrana prometa u jednom smjeru’. Čak 79 posto vozača nije znalo prepoznati plavi znak prometnog traka za javni prijevoz. Znak ‘zabrana zaustavljanja i parkiranja’ prepoznalo je te posto vozača. Naravno, samo možemo nagađati, ali ako u državi u kojoj je prometna kultura na visokom nivou ne prepoznaju bazične prometne znakove – pitanje je kako je kod nas. O prometu bismo se uvijek trebali educirati – kao mladi vozači, ali i kao iskusni vozači. S vremenom se naučeno zaboravlja pa ponavljanje nije loše.

Drugi zaključak ovog istraživanja se također sam nameće, a to je šuma prometnih znakova, koji su ponekad s razlogom nerazumljivi vozačima.