Pumpa za vodu u automobilima: Kako prepoznati njezin kvar!

Kvarovi na pumpi za vodu manifestraju se i povećanjem temperature motora, što može biti iznimno opasno

Svaki dizelski ili benzinski motor zahtijeva hlađenje, a pumpa za vodu je jedan od ključnih dijelova tog sustava. Pokreće ju klinasti remen, a funkcionira pomoću impelera i centrifugalne sile. Ona vodi rashladnu tekućinu od hladnjaka do motora i tako mu omogućava nesmetan rad, odnosno hlađenje.

Nekoliko je važnih uzroka. Ležajevi u pumpi mogu se izlizati te će doći do njezina kvara, a isto tako može doći i do kvara natezača remena koji pokreće pumpu.

Kvar se manifestiraju kvarovi? Ispod vozila uočit ćete lokvice rashladne tekućine (zelene ili crvene boje) ako su brtve na pumpi neispravne. No, do toga može doći zbog korozije ili pucanja u cijelom rashladnom sustavu. Čujete li zvukove poput zavijanja, to je znak da je problem u remenu, ali isto tako može biti i riječ i ležajevima pumpe. Neispravnost pumpe rezultirat će povećanjem temperature motora. Nijedan od ovih simptoma nemojte zanemarivati i odmah kontaktirajte servis. Rastom temperature motora može doći do ozbiljnih i skupih kvarova poput puknuća klipova, brtvi glave motora…