Kako funkcionira električna parkirna kočnica: Što će se dogoditi ako je aktivirate u vožnji?

Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator

U većinu automobila koje danas možete kupiti na tržištu ugrađuju se električne parkirne kočnice. Ručne kočnice su sve rjeđe. Kako funkcioniraju električne parkirne kočnice? S njima je olakšano kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer blokiraju kotače sve dok nemaju dovoljno momenta da pokrenu vozilo.

Što ako povučete prekidač električne parkirne kočnice u vožnji? Hoće li se dogoditi isto što i s ručnom kočnicom? Ne, neće, jer kontrolna jedinica u automobilu tu situaciju prepoznaje kao kočenje automobila i ne dolazi do blokade kotača. Električna kočnica tada silu aplicira u intervalima, odnosno uključuje se ABS. Uglavnom, koncentrirajte se i ne potežite prekidač električne parkirne kočnice u vožnji.

Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator. Odnosno, za održavanje čvrstog stiska kočnica nije potrebna električna energija.