Kada vegetacija zaklanja preglednost raskrižja: Što učiniti u slučaju prometne nesreće?

Radi zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj, sukladno sadržaju čl. 45. st. 2. Zakona o cestama izričito je zabranjeno na javnoj cesti postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade

Sve zeleni i sve cvjeta! Proljeće je stiglo, život bar onaj biljni, ponovno se budi. Unatoč općoj kataklizmi uslijed boleštine i potresa priroda ponovno buja. Nije nas iznevjerila. Kakvo god zlo se dogodilo, sunce svakog jutra ponovno na istoku izlazi, bar za sada.

Ugodnije je voziti kad zatopli. Nema brige oko „struganja šajbi“, snijega, poledice i kvalitete zimske opreme. No kada je u pitanju preglednost, nepotkresane živice, rodna polja visokog kukuruza, razlistalo drveće i ine visoke i guste biljčice, nisu saveznici vozačima. Ukoliko vas zavojita cesta vodi kroz strništa i gole oranice što se prostiru dokle pogled seže s lijeve i desne strane, ništa vam neće zastirati vidik. Međutim, nije rijetka pojava da razlistalo drvo, živica ili grm što smjerno stremi ka širenju u visinu i širinu zakrije prometni znak ili u potpunosti onemoguće prometnu preglednost raskrižja. Ukoliko ne poznate cestu i prometnu signalizaciju na istoj, zna biti vrlo škakljiva situacija u kojoj zbog opće obraslosti uz prometnicu niste u mogućnosti spoznati jeste li na glavnoj ili sporednoj cesti, niti pravodobno uočiti vozilo koje morate propustiti. Grane se razgranale, vi ništa ne vidite! Dogodi se prometna nesreća! Što ćemo sad? Za početak, ovjekovječite trenutak ako ikako možete! Fotografirajte stanje na cesti i oko nje! Drveće, grane, sve što vam je zaklanjalo vidik. Pazite, ne s pozicije pješaka, čovjeka koji stoji na nogama! Fotografirajte s pozicije vozača! Nije isto stojite li ili sjedite u vozilu, pogled se razlikuje! Pogled je različit s ceste u odnosu na ono što se vidi s nogostupa! Možda je s pozicije pješaka sve u redu, jasno i pregledno ali vi u vozilu sjedite i gledate svijet i prometnicu iz druge perspektive! Kako će vam to pomoći? Jednostavno, kad je riječ o zavojima, raskrižjima drveće i živice moraju biti u dozvoljenim gabaritima.

Radi zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj, sukladno sadržaju čl. 45. st. 2. Zakona o cestama izričito je zabranjeno na javnoj cesti postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade. No to nije sve, zabrana postoji i na terenu koji se zove zaštitni pojas! Tako je radi zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj i u zaštitnom pojasu javne ceste zabranjeno je postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na javnu cestu,

Što se tiče raskrižja i zavoja, tu također vrijedi zabrana! Zabrana se odnosi i na privatne parcele! I ne, nema tu fore „vlasništvo je svetinja“ i ja na svojem mogu što hoću! Mogu saditi, sijati i graditi i uzgajati što me volja! Zaboravite veličanja uloge vlasnika i štoseve o svom na svojem!

Zakon je uzeo u obzir i te genijalce i fino odredio što će se i kako činiti, ako se oni uzohole i odluče oglušiti se o zabranu! Odluče li ignorirati traženje da potkrešu“ ili uklone drveće i grmlje što se nesmetano širi izvan „dopuštenih gabarita“ i zaklanjaju vidik vozačima, to će netko treći učiniti na njihov teret.

U blizini raskrižja javnih cesta u razini, križanja javne ceste sa željezničkom prugom u razini te na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće ili grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na javnoj cesti. Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde i druge predmete radi osiguranja preglednosti na javnoj cesti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar osigurat će izvođenje tih radova na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta. Sukladno predmetnim odredbama Zakona o cestama Županijski sud u Varaždinu u presudi Gž-785/16-2 od 23.svibnja 2017. godine, zauzeo je stajalište:

– Pravna osoba nadležna za održavanje lokalnih cesta odgovara za naknadu štete koja je nastala oštećenom zbog nepreglednosti raskrižja koje je posljedica razgranatog stabla koje se nalazilo na tom raskrižju unutar ograđenog privatnog dvorišta.

U konkretnom predmetu vozač osobnog automobila istakao je tužbeni zahtjev prema pravnoj osobi nadležnoj za održavanje cesta budući je do prometne nezgode došlo naletom motociklista na njegov automobil i to pri radnji uključivanja upravo njegovog osobnog vozila iz sporedne ulice na glavnu cestu. Vozač osobnog vozila tvrdio je da je do štetnog događaja i štete došlo zbog toga što odgovorna osoba za održavanje cesta nije osigurala preglednost raskrižja. Vještak je utvrdio nemogućnost sigurnog uključivanja na glavnu prometnicu. Proizlazilo je naime, iz vještačkog nalaza ali i fotografija lica mjesta u trenutku štetnog događaja kako se s lijeve strane raskrižja nalazilo olistalo i razgranato stablo koje bitno smanjuje preglednost.