Europska organizacija traži strože zdravstvene kontrole vozača: Finski slučaj pokazuje da su bolesti značajan uzrok fatalnih nesreća!

Na razini Europske unije počinje ozbiljna rasprava o vozačkim dozvolama i zdrvstvenim stanjima u kojima će vožnja biti temeljitije nadzirana

Trenutni pristup procjeni jesu li vozači zdravstveno sposobni za posjedovanje dozvole treba temeljitu reviziju, tvrdi u svom izvještaju Europsko vijeće za sigurnost cestovnog prometa (ETSC), nevladina organizacija koju, među ostalim, financira i Europska komisija pa zbog toga funkcionira i kao svojevrsni savjetnik europskih institucija. Izvještaj ispituje trenutno stanje u europskim zemljama u pogledu procjene zdravstvene sposobnosti za vožnju, pozivajući se na trenutna pravila EU. EU trenutno pregledava Direktivu o vozačkim dozvolama, a revidirani zakonski prijedlog očekuje se 2022. godine. Izvještaj pokazuje da je polazište za mnoge zemlje EU-a još uvijek procjena na temelju dobi, unatoč činjenici da su studije zaključile da su specifična zdravstvena stanja, zlouporaba supstanci, mentalni poremećaji, epilepsija i dijabetes važniji čimbenici od dobi kada je u pitanju medicinska sposobnost za vožnju. Pokazalo se da obvezni pregled starijih vozača na temelju dobi nije učinkovit u sprečavanju težih sudara. To čak može imati negativan utjecaj na sigurnost, jer stariji vozači kojima su oduzete dozvole zbog lošeg zdravlja postaju ranjivi sudionici u prometu. ETSC preporučuje nacionalnim vladama da šire koriste uvjetne vozačke dozvole kako bi omogućile onima koji mogu biti u manjem riziku da nastave voziti u određenim okolnostima.

Nedostatak dobrih podataka o ulozi koju imaju medicinska stanja i poremećaji u sudarima na cestama također je značajan problem, prema autorima izvještaja. Podaci paneuropskih dubinskih istraga sudara mogli bi pomoći, ali trenutno samo mali broj zemalja sustavno prikuplja takve podatke. Jedna važna iznimka je Finska, gdje se svaki sudar s poginulim osobama prati detaljnom istragom. Između 2014. i 2018. finski su istražitelji u 16% slučajeva uzrok takvih sudara pripisali bolesti vozača. Kardiovaskularne bolesti bile su najčešći čimbenik rizika za koje se znalo da su bolest neposredno pridonijele sudaru. Od 141 smrtnog sudara za koje je poznato da su uzrokovani bolešću vozača između 2014. i 2018. godine, 119 je bilo zbog bolesti srca ili hipertenzije.

Mnoge anketirane zemlje zahtijevaju neki oblik liječničkog pregleda prilikom prvog podnošenja zahtjeva za dozvolu za vožnju automobila, mimo testa vida koji zahtijevaju pravila EU. Ali postoje velike razlike u načinu na koji se te provjere provode među različitim zemljama. Medicinski test potreban pri prvom stjecanju dozvole može se razlikovati od obrasca za samoprocjenu koji ispunjava i potpisuje podnositelj zahtjeva, do liječničkog pregleda koji provodi obiteljski liječnik ili liječničkog pregleda koji provodi liječnik specijalist ili centar. ETSC preporučuje da bi EU i nacionalne vlade trebale razmotriti usvajanje standardiziranog postupka provjere zasnovan na najboljoj međunarodnoj praksi za upotrebu u svim državama članicama.

Medicinska sposobnost za vožnju stvar je prosudbe kao i znanosti, ali razine osposobljenosti ili smjernice onima koji procjenjuju zdravstvenu sposobnost za vožnju u europskim zemljama znatno se razlikuju. Jasno je da smjernice izdane onima koji procjenjuju zdravstvenu sposobnost za vožnju imaju pozitivan učinak. ETSC preporučuje naglašavanje uloge liječnika opće prakse kao primarne točke prepoznavanja onih koji mogu biti u opasnosti. ETSC također poziva nacionalne vlade da razviju i odrede programe obuke utemeljene na dokazima, koji su se pokazali učinkovitima, a posebno ih prihvaćaju obiteljski liječnici.

Trenutna pravila EU izričito isključuju izdavanje vozačkih dozvola osobama koje su ovisnici o alkoholu. Iako ovo može zvučati razumno, jer se procjenjuje da je 25% svih smrtnih slučajeva na cestama u Europi povezano s alkoholom, počinitelji vožnje pod utjecajem alkohola i ljudi ovisni o alkoholu u konačnici mogu ignorirati zabrane vožnje i sjesti za volan. ETSC naglašava je na razini Eu potrebno standardizirati postupak s ugradnjom sustava koji će blokirati uključivanje vozila osobama koje su poznati kao ovisnici o alkoholu i pripiti su u trenutku da planiraju voziti.

Kada je riječ o vožnji pod utjecajem lijekova, o učincima se zna manje nego o alkoholu. ETSC preporučuje primjenu postojeće EU kategorizacije DRUID za označavanje relevantnih lijekova i naglašava ulogu koju liječnici mogu igrati u savjetovanju svojih pacijenata o utjecaju lijekova na recepte na vožnju.

ETSC je utjecajna institucija i kroz nju često progovaraju tijela Europske unije, odnosno tako se najavljuju ključne odluke.