Jasan datum: Honda je objavila kada planira prelazak na električne automobile i vodik!

U ovim projekcijama treba zapaziti da Honda ozbiljno računa na vozila pokretana gorivim ćelijama vodika

Posljednji u nizu proizvođača automobila koji je objavio svoje dugorčne planove je Honda. Dakle, 2040. godine Honda će prodavati 100 posto vozila na električni pogon i pogon na gorive ćelije vodika. Plan je do 2030. godine prodavati ukupno 40 posto tih vozila, a do 2035. godine 80 posto.

Uukupnoj prodaji novih automobila Honda će imati 40 posto ovih vozila do 2030. i 80 posto do 2035.

U ovim projekcijama treba zapaziti da Honda ozbiljno računa na vozila pokretana gorivim ćelijama vodika što je jasan signal da ta tehnologija nije otpisana. Dapače, i europski planovi distribucije vodika planiraju veliku pokrivenost na cijelom kontinentu.