Koronavirus: Koja su sve prometna ograničenja u Hrvatskoj, susjednim i ostalim europskim državama?!

Donosimo vam sve aktualne zabrane i ograničenja u Hrvatskoj i susjednim državama te ćemo ih obnavljati s novim podacima koje ćemo dobivati tijekom narednih sati i dana...

Pandemija koronavirusa utjecala je na promet u cijeloj Europi. Donosimo vam najave aktualnih zabrana i ograničenja u Hrvatskoj te susjednim i drugim europskim državama.

Digitalne potvrde za putovanje

Trenutno su validirane COVID potvrde Italije, Poljske, Austrije, Belgije, Islanda, Švedske, Danske, Estonije, Grčke, Španjolske, Litve, Rumunjske i Cipra

Osobe cijepljene drugi puta mogu ući u Hrvatsku odmah nakon cijepljenja ako dolaze iz EU i država Schengenskog prostora.

Od početka lipnja Hrvatska uvodi zelene potvrde, koje smo dosad kolokvijalno zvali Covid putovnice. One će omogućiti nesmetano putovanje osobama koje su preboljele covid-19 u zadnjih 180 dana, koje su testirane u zadnjih 72 sata ili su cijepljene. Potvrde će se izdavati u PDF-u, građani će moći zahtjeve predati putem sustava e-Građani. Potvrde će im se dostavljati u korisničke pretince. Potvrde u fizičkom obliku izdavat će se u 150 ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Verifikacija će se provoditi putem očitavanja QR kodova, a na granične prijelaze već je raspoređeno 250 čitača potvrda. Nadogradit će se i stranica entercroatia.mup te bi se putem nje omogućile najave dolaska stranih državljana.  To će smanjiti gužve na graničnim prijelazima.

Potvrde izdaje Ministarstvo zdravstva. Potvrdu možete zatražiti online putem portala eGrađani ili u podružnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Svi gosti koji ulaze u Hrvatsku svoju potvrdu i prijavu za ulazak mogu ostaviti na stranici Enter Croatia. Potvrda se izdaje papirato ili elektronskom poštom. Potvrdu mogu dobiti osobe koje su se cijepile, osobe s negativnim nalazom PCR testa ili brzog antigenskog testa te osobe koje su nedavno preboljele koronavirus. Cijepljenim osobama potvrda će vrijediti 210 dana od dana cijepljenja drugom (ili jedinom) dozom cjepiva. Cijepljenima prvom dozom potvrda vrijedi 42 dana za Pfizerovo i 84 dana za AstraZenecino cjepivo. U svim slučajevima potvrdu se može zatražiti 22. dan od primanja cjepiva. U slučaju kada se potvrda izdaje na temelju negativnog testa, on ne smije biti stariji od 72 sata. Osoba koja je preboljela COVID-19 može dobiti potvrdu 11. dan od datuma prvog pozitivnog PCR testa. Potvrda je valjana 180 dana od tog datuma.

 

Nove mjere

Osobe koje dolaze u Hrvatsku iz država EU i schengenskog prostora i prostora povezanog sa Schengenom, a kojima je ulazak omogućen na temelju brzog antigenskog testa, neće morati ponoviti testiranje nakon ulaska u Hrvatsku ako ostaju duže od 10 dana. Hoće li testiranje morati raditi, ovisit će o zemljama u koje se vraćaju. Ako su osobe preboljele covid i cijepljene su jednom dozom, neće morati predočiti test i ići u karantenu.

Za ulazak u Hrvatsku priznavat će se i brzi antigenski testovi koje međusobno priznaju države EU. Također, moći će se ući s potvrdom o cijepljenju (vrijedi odmah nakon cijepljenja ili preboljenoj bolesti COVID-19, koja će važiti 180 dana. U izuzetke za prelazak granice uvršteni su digitalni nomadi i djeca do 7 godina starosti ako su s roditeljima koji posjeduju potvrdu o preboljenoj bolesti ili cijepljenju.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Ako je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

Mjere za prelazak hrvatske granice

Ako ne pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se Upravi za granicu MUP-a putem web formulara na ili informaciju zatražite od graničnog prijelaza preko kojeg namjeravate putovati.

Državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

  1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
  2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
  3. osoblje u prometnom sektoru;
  4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
  5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
  6. osobe koje putuju radi školovanja;
  7. pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 72 sata (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
  8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 72 sata (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
  9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje: negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
  10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.


Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.Mapa s prosjekom zaraženosti u EU

Prikaz država i regija po bojama (ovisno o broju zaraženih)

 

Vozačke dozvole

Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa najdulje 30 dana od kraja trajanja epidemije ne moraju se podnositi zahtjevi za izdavanjem nove vozačke dozvole. Stara bi se vozačka dozvola smatrala valjanom 30 dana od kraja prestanka epidemije, a isto vrijedi i za osobne iskaznice. Predlaže se da se omogući građanima da odjavu vozila, preuzimanje izrađene vozačke dozvole te obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda, mogu obaviti najdulje 30 dana od kraja posebnih mjera zbog epidemije.

Slovenija

Na crvenoj listi je cijela Hrvatska. Iznimka (ulazak bez karantene, s negativnim testom Covid): karantena nije potrebna ako osoba prilikom prelaska granice podnese liječničko uvjerenje kojim dokazuje da je imala negativan brzi ili PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nije stariji od 48 sati i izveden je u državi članici EU-a, državi članici Schengenskog sporazuma ili od strane organizacije ili pojedinca koje Institut za mikrobiologiju i imunologiju te Nacionalni zdravstveni laboratorij za zdravlje i okoliš priznaju kao prikladne.

Iznimke su osobe koje prevoze robu i koje moraju tranzit kroz Sloveniju obaviti za 12 sati. Iznimke su i nositelji diplomatskih putovnica. Slobodan je ulazak policajaca ili pripadnika vojske koji se vraćaju s aktivnosti u inozemstvu.

Od ponedjeljka 15. ožujka osobe koje u Sloveniju ulaze kao dnevni ili tjedni radni migranti morat će imati negativan test na koronavirus, ne stariji od sedam dana. Negativan test morat će pokazati stranici koje su vlasnici zemlje u Sloveniji, ljudi koji brinu o osobama u Sloveniji te ljudi koji ulaze zbog obrazovanja. Djeca do 13 godina koja ulaze zbog obrazovanja ne moraju imati test, ali osobe koje ih voze moraju.

Ulazak u Sloveniju iz Austrije će ići  preko četiri veća granična prijelaza koji će biti otvoreni 24 sata na dan, a ostali će raditi skraćeno vrijeme.

Od petka 26. 3. pri ulasku u Sloveniju vrijedit će samo PCR test. Brzi test više neće vrijediti. Također, u Sloveniju mogu ući i osobe koje će pokazati pozitivan test na koronavirus koji je stariji od 21 dana, a nije stariji od šest mjeseci. U Sloveniju je slobodan ulaz osobama koje su cijepljene i pokazat će odgovarajuće potvrde: mora proći sedam dana od drugog cijepljenja Pfizer/Biontechovim cjepivom, 14 dana od drugog cijepljenja Moderninim cjepivom, te 21 dan od prvog cijepljenja AstraZenecom, 14 dana od prve doze Johnsona, druge doze Sputnika, Sinovaca ili Sinopharma. Uvjet za ulazak je neodgodiv posao ili posjet.

Osobe u tranzitu moraju napustiti Sloveniju za 6 sati. Slobodan je ulaz akreditiranim novinarima te osobama koji ulaze u zemlju zbog otklanjanja neposredne opasnosti za zdravlje i imovinu (moraju se vratiti za 12 sati). Slovenija priznaje i PCR tesove provedene u SAD-u i Velikoj Britaniji. Radnici u inozemstvu mogu se vratiti u Sloveniju ako u inozemstvu nisu proveli više od pet dana.

Bosna i Hercegovina 

Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Crna Gora

Crna Gora otvorila je granice

Mađarska

Od 1. 9. 2020. Mađarska zatvara granice za sve putnike koji nemaju adresu stanovanja u toj zemlji (ulaz je omogućen samo za tzv. opravdane slučajeve, odnosno tranzitni promet, prekogranične radnike…). Mjere su potvrđene i za listopad. Svi Mađari koji se vraćaju moraju u 10-dnevnu karantenu ili će se morati dvaput testirati.

U Mađarsku mogu putnici u službenom posjetu, putnici koji dolaze poslovno (potrebni su dokazi).

Strani državljani, pa tako i državljani RH koji imaju reguliran boravak u Mađarskoj, pri povratku iz inozemstva podliježu ovazi samoizolacije od 10 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana s razmakom od najmanje 48 sati.

Zabrana ulaska u Mađarsku ne odnosi se na osobe koje pri prijelazu granice pruže vjerodostojan dokaz da su bili zaraženi infekcijom virusa COVID-19 u vremenu od šest (6) mjeseci prije ulaska.

Strani državljani, pa tako i državljani RH, mogu ući u Mađarsku bez ograničenja ako je riječ o putovanju radi obavljanja poslovne ili gospodarske aktivnosti. što se potvrđuje vjerodostojnim dokazom u izvorniku. U tu svrhu poduzeće ili drugi subjekt u čijem interesu se treba ostvariti putovanje potvrđuje potrebu ulaska potpisanim dokumentom, navodeći konkretan poslovni razlog.

Italija

Od 15. 6. Italija priznaje COVID putovnice.

Italija će omogućiti ulazak u zemlju svim državljanima EU ako imaju negativan test. U tom slučaju neće morati u karantenu.

Ljudi koji ne pokažu negativne rezultate molekularnog ili antigenog testa podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru i 14-dnevnoj  izolaciji.

I dalje je obavezno ispuniti obrazac koji se sastoji od izjave da osoba nije zaražena koronavirusom, podataka o putovanju i kontakta. Više informacija o obrascu nalazi se na poveznici. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici.

Austrija

Od 1. lipnja ulaz iz Hrvatske u Austriju moguć je bez karantene. Putnici koji dolaze iz zemalja s niskom stopom zaraze moraju biti cijepljeni ili pokazati potvrdu da su se oporavili od COVID-19. Moraju osigurati PCR test prije dolaska (u roku od 72 sata prije dolaska) ili brzi test na antigen (u roku od 48 sati prije dolaska) ili provesti test u roku od 24 sata nakon ulaska.
Putnici koji dolaze iz Hrvatske, Litve, Nizozemske, Švedske i Cipra ne podliježu zahtjevu za karantenu ako
su cijepljeni ili su se oporavili od COVID-19. Ako se takav dokaz ne može pružiti, osoba mora pružiti negativan rezultat testa ili provesti test u roku od 24 sata nakon ulaska i ući u karantenu od 10 dana. Karantena se može završiti od 5. dana nakon ulaska s novim negativnim rezultatom testa.
Svi putnici moraju ispuniti obrazac prije putovanja (primjenjuju se izuzeća).

Srbija

Strani državljani pri ulasku u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Građani Srbije pri ulasku u Srbiju neće morati imati test.

Ukrajina

Od sredine lipnja planira se otvaranje granica…

Švicarska

Na snazi je ukidanje svih ograničenja za potpuno cijepljenje osobe, osobe koje su preboljele covid-19, ali i one koji nisu cijepljeni niti su preboljeli covid, ali putuju kopnenim putem.Putnici koji dolaze zrakoplovom podliježu zahtjevu za negativnim PCR-om prije polaska test.
Test se mora obaviti u roku od 72 sata prije dolaska. Prihvaćaju se samo PCR testovi. Djeca mlađa od 12 godina su izuzeta.
Karantena se negativnim rezultatom može skratiti PCR testom napravljenim sedmoga dana. Cjepljenje protiv COVID-19 ne izuzima obvezni zahtjev za karantenom. Prije vašeg ulaska u Švicarsku zračnim putom mora se ispuniti elektronički obrazac za prijavu dostupan na swissplf.admin.ch.

Slovačka

Slovačka usvaja vlastitu nacionalnu klasifikaciju rizičnih područja, pa se ograničenja putovanja za Slovačku ne temelje na zajedničkoj mapi EU semafori. Svi putnici koji dolaze kopnom ili zrakom moraju u 14-dnevnu karantenu.
Karantensko razdoblje može se skratiti provođenjem PCR testa najmanje 8 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Cijepljene osobe i osobe koje su se oporavile od COVID-19 ne moraju čekati 8 dana i mogu proći RT-PCR test u bilo kojem trenutku nakon dolaska.

Djeca mlađa od 10 godina morat će ostati u izolaciji sve dok su ostali članovi njihovog zajedničkog kućanstva u karanteni.
Iznimke od pravila karantene primjenjuju se na putnike koji rade u susjednim zemljama (unutar 100 km od granice), državljane Slovačke  koji žive na teritoriju susjedne države na udaljenosti od 100 km od otvorenog graničnog prijelaza, studente, njegovatelje, ljude zaposleni u kulturnom sektoru, medijima i slično, kao i zaposlenike diplomatskih misija i međunarodnih organizacija koji uživaju diplomatski imunitet. Sve gore navedene skupine moraju predstaviti negativan rezultat antigenskog ili PCR testa, ne stariji od 7 dana, svaki put kad uđu u Slovačku.
Putnici iz zemalja EU-a ili pridruženih Schengenu, koji su se oporavili od koronavirusa u posljednjih 180 dana ili su cijepljeni protiv Covid-19, a druga doza primljena im je prije više od 14 u slučaju mRNA cjepiva (Pfizer/BioNTech i Moderna) ili je prva doza primljena prije više od 4 tjedna u slučaju vektorskih cjepiva (AstraZeneca) mogu ući u Slovačku ako pokažu negativan brzi test ne stariji od 48 sati ili negativni RT-PCR test ne stariji od 72 sata. Uz to, morat će u karantenu dok ne poduzmu drugi test, o svoje trošku, a rezultati opet budu negativni.
Svi se putnici moraju prijaviti na korona.gov.sk/ehranica prije dolaska u Slovačku. Putnici u zračnom prometu također moraju ispuniti obrazac.

Češka

Putnici koji dolaze javnim prijevozom podvrgavaju se COVID-19 testu prije polaska (PCR 72 sata prije polaska ili brzi test 24 sata prije polaska) i samoizolaciji sve dok ne dobiju negativni rezultat PCR testa u roku od 5 dana od dolaska.
Putnici koji dolaze individualnim prijevozom podložni su samoizolaciji do negativnog rezultata PCR testa koji se uzima u roku od 5 dana od dolaska.
Osobe cijepljene protiv Covid-19 u Češkoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji, nakon 22 dana od prve doze cjepiva, smiju putovati iz visoko rizičnih zemalja EU + bez podvrgavanja testiranju ili zahtjevi izolacije nakon dolaska.

Poljska

Putnici koji u Poljsku stižu zrakoplovom, autobusom ili drugim sredstvima javnog prijevoza, moraju u karantenu tijekom 10 dana, računajući od dana koji slijedi nakon dana ulaska. pogodnosti cijepljenja Od 23. siječnja 2021. putnici s negativnim rezultatom testa na SARS-CoV-2 ne podliježu obveznoj karanteni. Test se mora obaviti u roku od 48 sati prije ulaska u Poljsku.

Odredbe za cijepljene ljude Putnici koji su cijepljeni protiv COVID-19 izuzeti su od obvezne karantene (potrebna je potvrda o cijepljenju)

Danska

Danska upozorava svoje građane na putovanje u Hrvatsku. Morat će navesti razlog odlaska. Na povratku ćete se morati testirati. Mjere su na snazi od 29. kolovoza.

Rusija

Rusija omogućuje ulazak u državu diplomatima i njihovim obiteljima, delegacijama i komisijama iz inozemstva, rođacima preminule osobe (uz predočenje dokaza o obiteljskim vezama), strancima koji dolaze zbog liječničkog tretmana, strancima koji studiraju u Rusiji, stranicima koji imaju poslovne ponude i profesionalcima koji se vode kao visokokvalificirani specijalisti.

Svi koji ulaze u Rusiju moraju pokazati negativan test na koronavirus koji nije stariji od tri dana. Ako nemaju test, morat će se testirati u Rusiji, najkasnije 72 sata od ulaska u zemlju.

Osobe koje žele ući u Rusiju moraju predočiti dokumentaciju izdanu na engleskom ili ruskom jeziku koja pokazuje negativan rezultat za COVID-19 izdanu najviše 72 sata prije polaska pomoću testa PCR. Uz to, sve osobe, neovisno o svrsi, moraju imati dokaz o zdravstvenom osiguranju valjanom za upotrebu u Rusiji tijekom cijelog trajanja njihovog namjeravanog boravka i podliježu dodatnom testiranju na COVID-19 po dolasku u Rusiju. Minimalni iznos pokrića trebao bi iznositi 35.000 američkih dolara. Osobe koje putuju u Rusiju radi zaposlenja moraju po dolasku proći 14-dnevnu karantenu. Obrasci za registraciju dostupni su na https://www.gosuslugi.ru/

Njemačka

Putnici is svih županija osim Varaždinske i Međimurske od nedjelje 13. 6. mogu slobodno ući u Njemačku. Putnici iz Dubrovačko-neretvanske županije, Istarske, Karlovačke, Karapinsko-zagorske, Požeško-slavonske i Splitsko-dlamatinske županije od 6. 6. mogu slobodno ući u Njemačku, bez digitalne prijeve i potvrde o testovima.

Putnici koji dolaze iz ostatka Republike Hrvatske te zrakoplovom mogu ući u SR Njemačku bez karantene ako uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska – elektronski ili u printanom obliku – https://www.einreiseanmeldung.de/#/  –  posjeduju negativni PCR test ne stariji od 72 sata (računajući od trenutka uzimanja brisa) ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku. Odnosno ako posjeduju potvrdu o cijepljenju (osobe koje su cijepljene s dvije doze cjepiva uz napomenu da je od drugog cijepljenja prošlo više od 14 dana. Dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi. Ako prilože potvrdu o cijepljenju s jednom dozom cjepiva (cjepivo koje se prima u samo jednoj dozi) uz napomenu da je od cijepljenja prošlo više od 14 dana – dokaz o cijepljenju je  liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi. Putnici mogu ući i uz potvrdu o izlječenju – osobe koje su preboljele bolest COVID-19 – liječničku potvrdu na  njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci,

Od ove obveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti.

Belgija

Svi putnici iz crvenih zona koji nemaju prebivalište u Belgiji podliježu zahtjevu za negativnim PCR testom prije polaska. Test se mora obaviti u roku od 72 sata prije polaska. Djeca u dobi od 11 godina i manje su izuzeta. Ovaj test je također obvezan za putnike koji se preko Belgije povezuju s schengenskim odredištem (uključujući Švicarsku, Norvešku i Island). Svi putnici iz crvenih zona također moraju proći drugi test 7. dana obvezne karantene. Stanovnici Belgije, koji se vraćaju iz crvenih zone nakon boravka duljeg od 48 sati, moraju proći obvezni test 1. i 7. dana karantene. Iznimke postoje u nekoliko strogo ograničenih slučajeva.  Svi putnici koji su najmanje 48 sati boravili u crvenoj zoni i koji će boraviti najmanje 48 sati u Belgiji, moraju izvršiti obaveznu desetodnevnu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti uzimanjem drugog PCR testa najmanje 7 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Planirate li u Belgiju morate prije puta popuniti formular.

Nizozemska

Svi putnici iz visoko rizičnih zemalja moraju imati naegativan PCR test. Test se mora obaviti unutar 24 sata prije dolaska. Ako se PCR test uzima u roku od 72 sata prije ukrcaja, drugi test (brzi antigenski test) mora se poduzeti u roku od 24 sata prije dolaska. Djeca mlađa od 12 godina su izuzeta.
Svi putnici moraju izvršiti 10-dnevnu obveznu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti provođenjem PCR testa najmanje 5 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Možete provesti karantenu kod kuće ili u privremenom smještaju l smještaju za odmor.
Neki putnici ne moraju u karantenu, na primjer, radnici u prometnom sektoru i oni koji putuju iz zemalja s niskim rizikom. Prije ulaska u Nizozemsku potrebno je popuniti formular.

Francuska

Putnici koji su cijepljeni mogu ući u Francusku dva tjedna nakon primitka druge doze (moraju pokazati potvrdu) ili četiri tjedna nakon cijepljenja Johnsonovim cjepivom. Ljudi koji su već imali koronu moraju pokazati dokaz da su prošli jedno cijepljenje nakon zaraze, također dva tjedna prije dolaska u Francusku.

Potreban je negativni PCR test, proveden manje od 72 sata prije polaska. Ako se PCR test ne može provesti u zemlji polaska, možete zatražiti od francuskog veleposlanstva ili konzulata određeni dokument nazvan izuzeće od PCR testa. U tom ćete slučaju biti testirani po dolasku i podvrgnuti se obveznoj sedmodnevnoj karanteni u smještajnom objektu koji je odobren od strane javnih vlasti, uz dodatni test na kraju razdoblja izolacije. Je li potrebna karantena? Samo u slučaju simptoma COVID-19. Bez obzira na zemlju podrijetla, sve osobe koje imaju simptome prilikom ulaska na državno područje morat će proći karantenu.

Irska

Hrvatska nije na zelenoj listi, a to znači da svi građani koji ulaze iz naše države moraju u samoizolaciju u trajanju 14 dana. U tom periodu nije dopušteno ići na posao, a u trgovine i ljekarne smije se samo u hitnim slučajevima. Izolacija se može prekinuti nakon pet dana, PCR testiranjem.

Finska

Svi građani koji putuju iz Hrvatske moraju u 14-dnevnu samoizloaciju.

Rumunjska

Karantena od 14 dana odnosi se na sve osobe koje dolaze iz zemalja i područja s visokim epidemiološkim rizikom i koje imaju pravo ulaska na nacionalno područje: državljani Rumunjske, državljani država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije… Karantena se mora održati u kući osobe, na deklariranom mjestu ili, ako je potrebno, na određenom mjestu koje su odredile vlasti. Putnici koji će ostati u Rumunjskoj kraće od 3 dana (72 sata) i pokazati negativni test na SARS-CoV-2, proveden ne više od 48 sati prije ulaska na nacionalno područje, izuzeti su od obveze karantene.

Bugarska

Za građane EU granice su otvorene. Svi gosti će morati prije ulaska u državu ispuniti internetski formular. Potom će na ulasku dobiti QR kod, a ovisno o mjestu s kojeg dolaze bit će upućeni na dalje aktivnosti – slobodan ulazak ili testiranje.

Velika Britanija

Hrvatska je na crvenoj listi – nakon ulaska iz Hrvatske obavezna je 10-dnevna karantena. Prije ulasaka u državu treba popuniti formular.

Čišćenje vozila

Kako očistiti unutrašnjost automobila, odnosno dezinficirati ga? Jedna opcija je alkohol, ali on bi mogao oštetiti osjetljivije materijale poput kože. S njim možete očistiti ručke ili retrovizor. Za ostale površine u unutrašnjosti dovoljno je koristiti običan sapun pomiješan s vodom koji možete pomoću krpice dobro utrljati u sjedala ili očistiti plastične površine u interijeru. Nakon apliciranja sredstava za čišćenje, dobro operite čistom vlažnom krpicom sve površine. Nemojte ostavljati sapun, alkohol ili specijalizirana sredstva za čišćenje na površinama u unutrašnjosti automobila. U unutrašnjosti automobila brišite sve: upravljač, mjenjač, prekidače, ekran infotainmenta, sjedala, plastične armature, retrovizor… Sve bi ove metode trebale dezinficirati vozila, ali morate biti svjesni činjenice da pravu dezinfekciju od virusa mogu provesti tek službe koje čiste vozila hitnih službi i drugih medicinskih vozila.